23 سرطان 1395 - همه اخبار, داخلی

دیدار تاج محمد جاهد با رییس پولیس اتحادیه اروپا

دیدار تاج محمد جاهد با رییس پولیس اتحادیه اروپا

آریانا نیوز: رییس پولیس اتحادیه اروپا درین دیدار گفت: که این اداره درجهت آوردن صلح وثبات درکشور ومنطقه اهداف مشترک با حکومت افغانستان دارد.

 

درین دیدار هردوطرف روی توسعه روابط وادامه همکاری ها درجهت انتقال کمک های جامعه جهانی به وزارت امور داخله، حمایت، آموزش و تجهیزنیروهای پولیس ملی بحث وتبادل نظرنموده، وزیرامورداخله ضمن قدردانی ازهمکاری اداره پولیس اتحادیه اروپا درعرصه های مختلف گفت: «یوپول» درجریان بیشترازپانزده سال گذشته دربخش های آموزش، تجهیزومبارزه علیه تروریزم این وزارت را کمک وهمکاری همه جانبه نموده است که مردم افغانستان همکاری این نهاد را به دیده ی قدر می نگرند.

 

وزیر امور داخله به توانایی نیروهای امینتی کشور اشاره نموده گفت: نیروهای امنیتی افغانستان اکنون وظایف خود را درعرصه های تنفیذ قانون ومبارزه علیه گروهای هراس افگن درسراسرکشورمستقلانه به پیش می برند وتوانایی اجرای عملیات های نظامی را بدست آورده اند.

همچنان رییس پولیس اتحادیه اروپا گفت: که این اداره درجهت آوردن صلح وثبات درکشور ومنطقه اهداف مشترک با حکومت افغانستان دارد.

 

وی تصریح کرد که جامعه جهانی به ویژه پولیس اتحادیه اروپا بعد ازسال 2016 نیز با مردم افغانستان خواهدبود ودرجهت تجهیزوآموزش نیروهای امنیتی افغانستان درچهارچوب برنامــــه هایش متعهد بوده ودرین راستا بیشترین تلاش ها را انجام خواهد داد.

بیشتر بخوانید  تاکید بر وزیر حج و اوقاف طالبان بر حمایت کشورهای اسلامی از مردم مظلوم فلسطین
همرسانی کنید!