22 جدی 1395 - همه اخبار

دیدار بانو عظیمی با رئیس دفتر اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد

دیدار بانو عظیمی با رئیس دفتر اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد

آریانا نیوز: درین دیدار مارک کُلن، سرپرست اداره مبارزه با مواد مخدر جرایم سازمان ملل متحد در افغانستان، گفت که در بخش‌های انکشافی و صحت همانند گذشته کمک‌های با دولت افغانستان خواهیم کرد.

پوهنوال سلامت عظیمی وزیر مبارزه با مواد مخدر با آقای مارک کُلن، رئیس دفتر اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد – که فعلاً به عنوان سرپرست این اداره ایفای وظیفه می‌نماید – روی تداوم همکاری‌ها در امر مبارزه با مواد مخدر و آمادگی‌ها برای اشتراک در جلسۀ پاریس پکت که قرار است در 30 فبروری برگزار شود، دیدار و گفتگو نمود.

 

خانم عظیمی، وزیر مبارزه با مواد مخدر، ضمن سپاسگزاری از همکاری‌های اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد، از سرپرست آن اداره خواست تا افزون بر همکاری در بخش تطبیق بهتر برنامۀ بسیج ملی علیه مواد مخدر، در قسمت طرح و اجرای برنامه‌های معیشت بدیل نیز همکاری نمایند.

 

وزیر مبارزه با مواد مخدر، همچنان پیشنهاد نمود تا اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد در بخش گسترش «مراکز اصلاح اطفال» که از جانب وزارت عدلیه مدیریت و رهبری می‌شود، نیز همکاری نمایند تا افزایش تعداد آن مراکز برای تربیت سالم اطفال، نوجوانان و جوانان متخلف و بخصوص آن‌های که تخلف‌های مرتبط با مواد مخدر را مرتکب شده اند، مؤثر واقع گردد.

 

آقای مارک کُلن، سرپرست اداره مبارزه با مواد مخدر جرایم سازمان ملل متحد در افغانستان، از تعهد جدی دولت افغانستان در امر مبارزه با مواد مخدر ابراز امتنان نموده و افزود که در بخش‌های انکشافی و صحت همانند گذشته کمک‌های با دولت افغانستان خواهیم کرد.

بیشتر بخوانید  نگرانی ها از حضور تروریست های داعشی در سرحدات افغانستان با تاجکستان

 

آقای کُلن، همچنان برخی از مشکلاتی که اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد در قسمت فندینگ برنامه‌های کلان مواجه است، به رهبری وزارت مبارزه با مواد مخدر یادآوری کرد و وعده سپرد که در بخش‌های افزایش مراکز اصلاح اطفال متخلف، روی برنامه‌های عملی فکر نمایند.

همرسانی کنید!