3 اسد 1395 - همه اخبار

دیدار اکلیل حکیمی با مسئولین اداره بین المللی کمک های انکشافی انگلستان

دیدار اکلیل حکیمی با مسئولین اداره بین المللی کمک های انکشافی انگلستان

آریانا نیوز: درین دیدار مسئولین اداره بین المللی کمک های انکشافی انگلستان به تداوم کمک های طویل المدت شان جهت رسیدن افغانستان به خودکفایی اطمینان دادند.

 

اکلیل حکیمی، وزیر مالیه امروز مورخ ۳ اسد سال ۱۳۹۵  با محترم کرس آستین و محترمه لیندی کامرون مسئولین اداره بین المللی کمک های انکشافی انگلستان (DFID) ملاقات نمود.

 

در این ملاقات، هر دو جانب پیرامون  کامیابی کنفرانس وارسا، آماده گی ها برای نشست بروکسل، شمولیت افغانستان در پروگرام سه ساله صندوق بین المللی پول، محتویات چارچوب انکشاف ملی افغانستان برای کنفرانس بروکسل، اجندا و نشست های حاشیوی کنفرانس بروکسل، پروژه های انکشافی، تقویت سکتور خصوصی، مبارزه با فساد، مصرف بودجه، عواید و دیگر مسایل مهم مالی و اقتصادی  بحث و تبادل نظر نمودند.

 

وزیر مالیه گفت: کنفرانس وارسا با موفقیت و کامیابی سپری گردید و امیدست کنفرانس بروکسل نیز برای افغانستان نتایج خوبی داشته باشد.

 

وی با اشاره به محتویات چارچوب انکشاف ملی گفت: در این سند اولویت های افغانستان درنظر گرفته شده که با همکاری جامعه جهانی افغانستان را بسوی خودکفایی سوق خواهد داد.

 

مسئولین اداره بین المللی کمک های انکشافی انگلستان به تداوم کمک های طویل المدت شان جهت رسیدن افغانستان به خودکفایی اطمینان دادند.

بیشتر بخوانید  درخواست فعالان حقوق زنان از امریکا برای بازداشت سرپرست وزارت داخله طالبان
همرسانی کنید!