20 میزان 1395 - همه اخبار

دیدار آقای بلخی با داکتر چلوکه بی یانی

دیدار آقای بلخی با داکتر چلوکه بی یانی

آریانا نیوز: عالمی بلخی در دیدار با داکتر چلوکه بی یانی گزارشگر امور حقوق بشر و بیجاشدگان سازمان ملل متحد مشکل عمده بیجا شدگان داخلی را نبود بودجه اعلام کرد.

 

مشکلات برنامه ها و چگونگی رسیدگی به بیجاشدگان از مسایل بود که درمورد آن وزیر امور مهاجرین، در پاسخ به سوالات گزارشگر امور بیجا شدگان سازمان ملل متحد معلومات داده بیان نمود که نبود بودجه، نقطه محوری مشکل بیجاشدگان است.

 

عالمی بلخی با یادآوری از تلاش های وزارت امور مهاجرین در  امر بازگشت بیجاشدگان به محل اصلی شان و ادغام سالم در محل دوم و اشاره به یک میلیون بیجا شده داخلی و 18 هزار خانواده بیجا شده ولایت کندز در حوادث اخیر گفت که اکثریت بیجاشدگان در افغانستان دراثر مشکلات امنیتی محلات اصلی شانرا ترک می نمایند.

 

وی افزود که در دو سال گذشته بیش از یک صد هزار خانواده در اثر تلاش های این وزارت به محلات اصلی شان برگشته و روند بازگشت بیجاشدگان اخیر ولایت کندز نیز به محلات اصلی شان شروع شده است.

 

وزیر امور مهاجرین در مورد تطبیق پالیسی ملی بیجا شدگان در سه ولایت (هرات، ننگرهار و کابل ) معلومات داده گفت که این پالیسی با کمترین بودجه در مرحله اجرایی قرار دارد.

 

همچنان داکتر چلوکه بی یانی دراین ملاقات وعده داده است که معلو مات درموردوضعیت بیجاشدگان را به مقامات سازمان ملل وسیله می شود.

بیشتر بخوانید  درخواست وزیر داخله پاکستان از طالبان درباره استرداد رهبران تی‌تی‌پی
همرسانی کنید!