11 جدی 1390 - همه اخبار

ديدار وزراي دفاع افغانستان و فرانسه

ديدار وزراي دفاع افغانستان و فرانسه

جنرال عبدالرحيم وردك، وزير دفاع ملي با وزير دفاع فرانسه ديدار و گفتگو نمود.بر اساس معلومات دفتر مطبوعاتي وزارت دفاع ملي، اوضاع امنيتي كشور، منطقه، همكاريهاي دوجانبه افغانستان و فرانسه و مرحله دوم انتقال مسؤليت امنيتي به نيروهاي امنيتي افغانستان در محراق صحبت هاي دوجانب قرار داشت.

وزير دفاع ملي به ارتباط انكشاف اردوي ملي ، تعليم و تربيه و آمادگيهاي اردوي ملي براي مرحله دوم انتقال مسووليت امنيت صحبت نموده گفت، اردوي ملي افغانستان علي الرغم تلاشهاي مذبوحانه دشمنان افغانستان ، توانمندي تامين امنيت را داشته از حمايت معنوي و فيزيكي مردم برخوردار است و در تامين امنيت تلاش مينمايند.

در مقابل وزير دفاع فرانسه از انكشافاتي كه در اردوي ملي به ميان آمده اظهار رضايت كرد و گفت، موضوع تامين امنيت افغانستان اهداف درازمدت ما را تشكيل ميدهد و فرانسه همكاريهاي دوامدار خويش را در عرصه هاي گوناگون به خاطر تامين امنيت و پيشرفت افغانستان بعد از سال 2014 ادامه خواهد داد.

بیشتر بخوانید  طالبان در هرات: سکوت در برابر نقض حریم هوایی
همرسانی کنید!