27 قوس 1390 - همه اخبار

دو طرح بزرگ ورزشی در ولایت غور به بهره برداری رسید

دو طرح بزرگ ورزشی در ولایت غور به بهره برداری رسید

دوطرح بزرگ ورزشی با هزینه بالغ بر450 هزار دالر  با مساعدت کشور ژاپن درولایت غوربه بهره برداری رسید.

این طرح ها شامل یک استادیوم ورزشی درساحه ١۶ جریب و یک جمنازیوم در ساحه دوجریب زمین می باشند که در شهر چغچران مرکز ولایت غور احداث شده اند.

امیر محمدآمر ورزش ولایت غور می گوید : استدیوم ورزشی این ولایت دارای یک لوژ به طول ۶٠متر وعرض١۴متر،دوباب سالن۴اتاق، شش تشناب وحمام می باشد.

وی علاوه نمود :جمنازیوم سرپوشیدۀ که تازه اعمار گردیده، ٩متر ارتفاع دارد،علاوه از محل تمرین، دارای یک سالن برای گرم کردن ورزشکاران ،دواتاق،یک تشناب وحمام میباشد.

آمر ورزشی غور گفت: برای استفاده از وسایل برقی موجود درجمنازیوم، یک جناتور ١۶ کیلووات نصب گردیده است.

طبق معلو مات آمرورزشی ولایت غور، حدود ٣٢٠٠ تن ازجوانان دراین ولایت در١۴رشته ورزشی فعالیت می کنند.

قابل یادآوریست : تعمیر آمریت ورزشی اینولایت،سال گذشته، از بودجه کمیته ملی المپیک اعمارشد ویکتعداد وسایل ورزش زیبایى اندام ،از طرف اداره انکشافی امریکا به این اداره کمک گردید.

بیشتر بخوانید  پیام تسلیت رییس الوزرای طالبان درپی به جان باختن رییس جمهور ایران
همرسانی کنید!