13 حمل 1391 - همه اخبار

دولت افغانستان نگران ابهام در حضور خارجی هاست.

دولت افغانستان نگران ابهام در حضور خارجی هاست.

حکومت افغانستان از آمریکا خواسته است که تا پیرامون حضور نظامیان آن کشور پس از سال 2014 توضیح بدهد تا دولت افغانستان از چگونگی حضور این نیروها در افغانستان مطلع باشد.

ایمل فیضی سخنگوی رییس جمهوری افغانستان گفت که حکومت افغانستان در این مورد نگران است و می خواهد بداند که دقیقا چه تعداد از نیروهای آمریکایی پس از سال 2014 در افغانستان باقی خواهند ماند و چه تعداد از پایگاه های آمریکایی در کشور در کدام مناطق باقی خواهند ماند.

افغان پیپر

بیشتر بخوانید  فدراسیون بین‌المللی خبرنگاران سرکوب رسانه‌‌ها توسط طالبان را محکوم کرد
همرسانی کنید!