25 سرطان 1392 - همه اخبار

دستگیر شدن 5 تن در ولایت هرات

دستگیر شدن 5  تن در ولایت هرات

دستگیر شدن 5  تن در ولایت هرات

مسئولین امنیتی در ولایت هرات میگویند که  ۵ تن را به اتهام فساد اخلاقی و تجاوز بر یک کودک ۱۳ساله بازداشت کرده اند.

عبدالرئوف احمدی؛ سخنگوی پولیس هرات گفت: پولیس حوزه اول امنیتی ۵ تن را به اتهام فساد اخلاقی و تجاوز بریک پسر بچه ۱۳ساله در شهر هرات شناسایی و بازداشت کرده اند.

وی گفت: این افراد بازداشت شده، از مدت بیست روز بدینسو یک پسر بچه را نزد خود نگهداری می کردند.

سخنگوی پولیس هرات گفت: افراد بازداشت شده به جرم خود اعتراف کرده اند و تحت نظارت و تحقیقات بیشتر پولیس قرار دارند.

گفته میشود که در طی سال جاری این چندمین بار است که تعدادی از افراد به جرم فساد اخلاقی از سوی پولیس بازداشت و به ارگانهای عدلی و قضایی معرفی می شوند.

بیشتر بخوانید  ابراز نگرانی رهبران روسیه و هند از حضور گروه‌های تروریستی در افغانستان
همرسانی کنید!