28 جوزا 1393 - همه اخبار

دستگیر شدن 5 تن در قندوز

دستگیر شدن 5 تن در قندوز

دستگیر

یکی از افراد بازداشت شده که کارمندان کمیسیون انتخابات است به نفع یک نامزد مشخص کار می کرد که بازداشت و به سارنوالی معرفی شده است. 

به گفته ناظران ملی و بین المللی، در این دور نیز تقلب صورت گرفته اما میزان تقلبات صورت گرفته نسبت به دور اول کمتر بوده است. به گفته ناظران ملی و بین المللی، در این دور نیز تقلب صورت گرفته اما میزان تقلبات صورت گرفته نسبت به دور اول کمتر بوده است.

به گفته مقام ها، چهار فرد بازداشت شده ناظر انتخاباتی یکی از نامزدان و یکی دیگر کارمند کمیسیون مستقل انتخابات است.

غلام مصطفی محسنی، قوماندان امنیه ولایت قندوز  گفت: “این پنج تن به دلیل دست داشتن در تخطی و تقلب انتخاباتی در بیست و چهار جوزا از ولسوالی های خان اباد و علی اباد این ولایت بازداشت شده اند”.

او می گوید یکی از افراد بازداشت شده که کارمندان کمیسیون انتخابات است به نفع یک نامزد مشخص کار می کرد که بازداشت و به سارنوالی معرفی شده است.

به گفته اقای محسنی، چهار نفر دیگر ناظران یک نامزد مشخص بودند که به دلیل استفاده از کارت های جعلی بازداشت شده اند.

دور دوم انتخابات ریاست جمهوری در بیست و چهار جوزای سال جاری برگزار شد.

به گفته ناظران ملی و بین المللی، در این دور نیز تقلب صورت گرفته اما میزان تقلبات صورت گرفته نسبت به دور اول کمتر بوده است.

پیشتر٬ کمیسیون انتخابات هشدار داده بود که با کارمندان این کمیسیون که تقلب و یا تخلف را انجام بدهند٬ برخورد جدی خواهد شد

بیشتر بخوانید  تداوم سیاستهای ضدمهاجرتی پاکستان؛ منیر اکرم: ۱.۵ ملیون باشنده افغان را اخراج می کنیم

این کمیسیون صدها کارمند را که متهم به تقلب در دور اول انتخابات بودند٬ از وظیفه برکنار کرده است.

همرسانی کنید!