15 سنبله 1393 - همه اخبار

دستگیر شدن یک قاچاقچی مواد مخدر

دستگیر شدن یک قاچاقچی مواد مخدر

به گفته مقامات امنیتی  یک تبعه افغانستان که با تفنگچه مسلح بود بیش از 30 کیلوگرام تریاک را حمل می کرد در وقت گذشتن به سرحد ازبکستان دستگیر شد.

دوسیه جنایی در این رابطه باز شده و تحقیقات ادامه دارد.

نظر به گزارش مرکز معلومات ملی ازبکستان در یک سال گذشته بیش از 2320 کیلوگرام مواد مخدر بدست قوای امنیتی ازبکستان رسیده است و 111 نفر با جرایم مربوط به مواد مخدر در سرحدات ازبکستان دستگیر شده اند که 26 نفر آنها افغان می باشند.

 

بیشتر بخوانید  خبر مهم از احتمال لغو تحریم های روسیه علیه طالبان
همرسانی کنید!