24 جوزا 1392 - همه اخبار

دستگیر شدن یک تبعه پاکستانی در ولایت غور

دستگیر شدن یک تبعه پاکستانی در ولایت غور

دستگیر شدن یک تبعه پاکستانی در ولایت غور

عبدالحی خطیبی؛ سخنگوی والی غور گفت: شخص بازداشت شده خود را “صفا” معرفی کرده و در بازجویی های پولیس از ذکر کامل و هویت اصلی خویش خودداری کرده است.

وی گفت: در بدن این شخص جای زخم چندین گلوله نیز دیده شده است که جهت بیرون آوردن یکی از این سرگلوله ها از بدنش به شفاخانه چغچران مراجعه کرده بود.

سخنگوی والی غور گفت: مسئولین پولیس غور این فرد خارجی که احتمال می رود پاکستانی و از سوی طالبان پاکستانی به افغانستان جهت اعمال خرابکارانه و انتحاری اعزام شده باشد

وی گفت: پولیس غور این فرد را به تیم بازسازی ولایتی تسلیم کرده اند و تحقیقات بیشتر از نزد وی جریان دارد.

بیشتر بخوانید  ابراز نگرانی پاکستان از افزایش رویداد های تروریستی در افغانستان
همرسانی کنید!