5 حمل 1395 - همه اخبار

دستگیر شدن چهار ماین گذار در شهر کابل

دستگیر شدن چهار ماین گذار در شهر کابل

آریانا نیوز: افراد بازداشت شده قصد داشتند تا با استفاده از ماین ها در روز نوروز حملات تروریستی را انجام دهند.
ریاست عمومی امنیت ملی میگوید که یک گروه چهار نفری ماین گذار را از مربوطات شهر کابل بازداشت کرده است.

در خبرنامه این ریاست که روزگذشته به نشر رسید آمده که افراد بازداشت شده قصد داشتند تا با استفاده از ماین ها در روز نوروز حملات تروریستی را انجام دهند.

این ریاست میگوید که این افراد در تحقیقات ابتدایی به جرم شان اعتراف کرده اند.

بیشتر بخوانید  حمایت مالی و معنوی شبکه حقانی از مخالفین مسلح دولت پاکستان
همرسانی کنید!