25 جدی 1393 - همه اخبار

دستگیر شدن چهار قاچاقبر در میدان هوایی کابل

دستگیر شدن چهار قاچاقبر در میدان هوایی کابل

 

منسوبان پولیس سرحدی میدان هوایی بین المللی پایتخت، چهار تن را در پیوند به قاچاق مقداری هیرویین از کابل به خارج از کشور بازداشت کرده است.

 

قاچاقبران مواد مخدر را در داخل شکم شان به شکل کپسول جابه جا کرده بودند و هنگام خروج از کشور از سوی منسوبان پولیس میدان هوایی کابل شناسایی و بازداشت شدند.

 

هم چنان پولیس کابل، چهار تن را که در قضایای دزدی موتر و اموال منزل مسکونی در شهر کابل فعالیت داشتند، بازداشت کردند.

بیشتر بخوانید  گزارش‌ ریچارد بنیت درباره وضعیت حقوق زنان در افغانستان
همرسانی کنید!