9 جوزا 1395 - همه اخبار

دستگیر شدن دو مقام شاروالی کابل

دستگیر شدن دو مقام شاروالی کابل

آریانا نیوز: این دو مقام شاروالی کابل در بازداشت ریاست تحقیقات و مبارزه با جرایم سنگین وزارت داخله به سر می برند.

   
عبدالقادر آرزو سخنگوی شاروالی کابل می گوید که محمد اسلم اکرمی، معین مالی و اداری و احمد کمال قاسم یار رئیس منابع بشری این اداره از سوی پولیس دستگیر شده اند.

آرزو افزوده که این دو مقام شاروالی کابل در بازداشت ریاست تحقیقات و مبارزه با جرایم سنگین وزارت داخله به سر می برند.

به گفته آرزو، پس از پایان تحقیقات جزییات بیشتر در اختیار رسانه ها قرار خواهد گرفت.

قابل یاد آوری است که در این اواخر محمد اسلم اکرمی که به عنوان معین مالی و اداری این ریاست کار می کرد، مسوولیت سرپرستی شاروالی کابل را نیز بر عهده داشت.

بیشتر بخوانید  از انکار رهبران طالبان تا اعتراف ملا هبت الله به وجود اختلاف در امارت اسلامی!
همرسانی کنید!