18 عقرب 1391 - همه اخبار

دستگیری یک څارنوال استیناف لوی څارنوالی

دستگیری یک څارنوال استیناف لوی څارنوالی

 

این څارنوال محمد طاهر نام دارد و از شرکت رفا لمتد مبلغ 10 هزار دالر امریکایی رشوت اخذ کرده است.
امنیت ملی افغانستان از گرفتاری یک څارنوال استیناف لوی څارنوالی خبر میدهد.

شفیق الله طاهری امروز در یک نشست خبری در کابل گفت که این څارنوال محمد طاهر نام دارد و از شرکت رفا لمتد مبلغ 10 هزار دالر امریکایی رشوت اخذ کرده است.

آقای طاهری گفت که این څارنوال به اساس اطلاع قبلی در حضور داشت نماینده لوی څارنوالی و وزارت امورد داخله، دستگیر شده است.

بیشتر بخوانید  رهبران پاکستان و تاجکستان خواهان تشکیل حکومت همه شمول در افغانستان شدند
همرسانی کنید!