17 جوزا 1392 - همه اخبار

دستگیرشدن ۲ تروریست در قندهار

دستگیرشدن ۲ تروریست در قندهار

دستگیرشدن ۲ تروریست در قندهار

مؤظفین  امنیت ملی طی یک عملیات دو تن تروریست که مصروف فعالیت های تخریبی و ماین گذاری درمربوطات شهر قندهار بودند را دستگیر نمود.

بر اساس خبرنامه ریاست امنیت ملی، افراد دستگیر شده علاوه بر انجام فعالیت های تخریبی ، ماین گذاری در ترور یکتن از سرباز پولیس ملی نیز سهم فعال داشته اند.

بیشتر بخوانید  ابراز نگرانی سازمان جهانی غذا از افزایش آمار گرسنگی در افغانستان
همرسانی کنید!