2 میزان 1392 - همه اخبار

دستگیرشدن یک قومندان طالب در کابل

دستگیرشدن یک قومندان طالب در کابل

دستگیرشدن یک قومندان طالب در کابل

یک تن از قومندانان فعال گروه طالبان به نام “معاذالله”توسط مامورین استخباراتی کابل شناسایی و بازداشت گردید.
فرد مذکور، رهبری یک گروپ ۱۵ نفری را در ولسوالی های تگاب واله سای ولایت کاپیسا بر عهده داشت و در اکثر  حملات بالای نیروهای ائتلاف، اردو و پولیس ملی نقش فعال ایفا می کرد.
گفتنی است که این فرد، مسئول شبکه استخباراتی قاری بریال نیز بود که توسط مامورین استخباراتی کابل از ساحه پل چرخی شناسایی و بازداشت گردید.
وی در تحقیقات ابتدایی به جرم خویش اعتراف و خاطر نشان کرد که مسئول یک گروه ۱۵ نفری تحت امر والی نام نهاد طالبان در ولایت کاپیسا بوده و رهبری فعالیت های ضد دولتی و تروریستی را در این ولایت بر عهده داشته است.
فرد باز داشت شده همچنین اعتراف کرده است که در طول فعالیتهای تروریستی خود ۱۶ تن از هموطنان را به قتل رسانده است

بیشتر بخوانید  تأکید بر بازگشت داوطلبانه مهاجرین افغان در نشست فیلیپو گراندی با مقامات پاکستان
همرسانی کنید!