16 عقرب 1394 - همه اخبار

درخواست همکاری افغانستان از ناروی برای همکاری در روند صلح

درخواست همکاری افغانستان از ناروی برای همکاری در روند صلح

آریانا نیوز: این درخواست در جریان دیدار آقای غنی با بیورن تور گادل رییس کمیسیون ارزیابی چگونه گی موثریت کمک های ناروی برای افغانستان مطرح شد.

 

رییس جمهور اشرف غنی از ناروی خواسته تا در روند صلح افغانستان، ارتقای ظرفیت های بشری، محافظت از جنگل ها، تقویت تجارت و استخراج معادن و پطرولیم همکاری کند.

 

بر اساس خبرنامه ارگ، این درخواست در جریان دیدار آقای غنی با بیورن تور گادل رییس کمیسیون ارزیابی چگونه گی موثریت کمک های ناروی برای افغانستان مطرح شد.

 

آقای تور گادل در این دیدار گفت که افغانستان برای ناروی اهمیت فراوانی دارد و روابط دو کشور دیرینه است.

 

رییس جمهور غنی به این نماینده دولت ناروی همچنان گفته که کمک های خارجی به افغانستان ضایعاتی نیز داشته و گزینه بهتر برای مصرف پول ها، مجرا های حکومتی افغانستان است.

بیشتر بخوانید  ابراز نگرانی صلیب سرخ از وضعیت بشری در افغانستان
همرسانی کنید!