درخواست شبکه زنان معترض در کابل: طالبان را سرنگون کنید

درخواست شبکه زنان معترض در کابل: طالبان را سرنگون کنید

آریانا نیوز: شبکه‌ای زیر نام مشارکت سیاسی زنان افغانستان خواستار سرنگونی طالبان از سوی جهان شده‌است…

این شبکه روز یک‌شنبه 25 جدی، با تجمع در یک مکان سربسته گفته اند که مردم افغانستان از جهان می‌خواهد، حکومت گروه طالبان را سرنگون کند.

آنان در یک ویدیویی ارسالی به رسانه‌ها می‌گویند که جهان باید صدای مردم افغانستان را بشنوند.

این شبکه تاکید کرده که طالبان با اجرای محدودیت‌ها بر زنان، مردم افغانستان را به گروگان گرفته‌اند.

گفتنی است که اخیراً زنان معترض به ممنوعیت کار و تحصیل زنان، کمپاینی را زیر عنوان از خانه تا خیابان، برای سرنگونی طالبان به راه انداخته اند.

بیشتر بخوانید  اظهارات سخنگوی طالبان درباره فعالیت گروه تروریستی داعش در افغانستان
همرسانی کنید!