22 سنبله 1391 - همه اخبار

درامد صدها ملیون دالری طالبان در سال گذشته

درامد صدها ملیون دالری طالبان در سال گذشته

 

طالبان از میلیاردها دالر امریکایی که به افغانستان سرازیر شده، صدها میلیون دالر گرفته اند.
در یک گزارش نو سازمان ملل متحد آمده است که در سال گذشته طالبان 400 میلیون دالر از مالیه، عشر و زکات، اخاذی از تجار و معاملات مواد مخدر به دست آورده اند.

در این گزارش که توسط متخصصین تحریم های سازمان ملل متحد در هفته جاری به شورای امنیت پیشنهاد شد همین طور آمده است، طالبان از میلیاردها دالر امریکایی که به افغانستان سرازیر شده، صدها میلیون دالر گرفته اند.

کارشناسان تخمین می کنند که طالبان توانسته اند تا ماه مارچ 400 میلیون دالر جمع آوری کنند که از آنجمله 275 میلیون آن بدست رهبری طالبان رسیده و 125 میلیون دیگر آن در سطح محلی مصرف شده و یا حیف و میل گردیده است.

بر اساس گزارش از سرمایه گذاری های عمومی مانند تولید کننده گان و قاچاقبران مواد مخدر، شرکت های ساختمانی و ترانسپورتی، شرکت های موبایل، کارخانه های استخراج معادن و پروژه های کمکی و انکشافی هم عاید زیادی به رهبری طالبان می رسد. عشر یا خیرات بیشترین منبع درآمد رهبری طالبان بشمار می رود.

در گزارش به تخمین های جامعه جهانی و آیساف اشاره شده است که به اساس آن حملات در افغانستان برای طالبان سالانه بین 100 تا 155 میلیون دالر مصرف دارد و پول باقی مانده را آنها برای امرار زنده گی خود استفاده می کنند.

نظر به ارقام سازمان ملل متحد طالبان در سال 2009 از تجارت مواد مخدر 155 میلیون دالر بدست آوردند. مقامات افغان گفته اند از تجارت مواد مخدر افغانستان که در بازار جهانی بین سه و نیم تا 4 ملیارد دالر می باشد طالبان بیش از 100 میلیون کسب می کنند.

بیشتر بخوانید  اظهارات رهبر جبهه مقاومت ملی افغانستان درباره نشست ویانا

از این رو به نوشته گزارش سازمان ملل متحد طالبان کدام تلاشی برای جلوگیری از تولید مواد مخدر نمی کنند.

متخصصین در سازمان متحد می گویند، کمک های انکشافی امریکا و جهان هم یک منبع خوب درآمد برای طالبان است. نظر به تخمین آنها بین 10 تا 20 فیصد درآمد عمومی طالبان از سرمایه گذاری های امریکا و کشورهای دیگر تمویل می شود. به نوشته گزارش طالبان از قراردادی ها بنام پول محافظت از پروژه های آنها اخاذی می کنند.

یک گرو کاری آیساف تخمین کرده است، از جمله دو میلیارد و 160 میلیون دالر قرارداد های که اردوی امریکا با شرکت های ترانسپورتی در ظرف سه سال امضا کرده، 360 میلیون دالر آن بدست طالبان رسیده است.

هرچند به نوشته گزارش سازمان ملل متحد این پول یک جز کوچک 31 میلیارد دالر قراردادهای امریکا در افغانستان می باشد، اما نشان می دهد که طالبان چگونه از سال 2001 به اینسو از اقتصاد افغانستان که نمی تواند پول های خارجی گزاف را با سرعت جذب نماید، بهره برداری کرده اند.

در این گزارش که توسط متخصصین تحریم های سازمان ملل متحد در هفته جاری به شورای امنیت پیشنهاد شد همین طور آمده است، طالبان از میلیاردها دالر امریکایی که به افغانستان سرازیر شده، صدها میلیون دالر گرفته اند.

همرسانی کنید!