خیز پسر جنرال برای ورود به ولسی جرگه؛ باتور دوستم برای انتخابات کاندید شد

خیز پسر جنرال برای ورود به ولسی جرگه؛ باتور دوستم برای انتخابات کاندید شد

آریانا نیوز: باتور دوستم در انتخابات ولسی جرگه از حوزه جوزجان خودش را نامزد کرد…

بیشتر بخوانید  آخرین وضعیت ترافیکی شاهراه سالنگ‌ از زبان سخنگوی وزارت فواید عامه
همرسانی کنید!