28 سرطان 1391 - همه اخبار

خود کشی یک دختر جوان در ولایت جوزجان

خود کشی یک دختر جوان در ولایت جوزجان

 

این دختر17 ساله شریفه نام داشت و متعلم صنف یازده در لیسهء مصرآباد شهر شبرغان بود.

یک دختر جوان پس از چاشت امروز در شهر شبرغان مرکز ولایت جوزجان دست به خود کشی زد.

به اساس گزارش ها این دختر17 ساله شریفه نام داشت و متعلم صنف یازده در لیسهء مصرآباد شهر شبرغان بود.

اما عبدالحی یشین رییس معارف ولایت جوزجان گفت که این دختر در جریان سالجاری به مکتب نیامده بود.

تا اکنون انگیزهء این خود کشی روشن نیست اما مقام های امنیتی ولایت جوزجان گفته اند که تحقیقات در زمینه آغاز شده اند.

بیشتر بخوانید  تلاش شارژدافیر اتحادیه اروپا برای دیدار با مقامات و رهبر طالبان
همرسانی کنید!