20 دلو 1391 - همه اخبار

خودکشی یک زن جوان در ولایت جوزجان

خودکشی یک زن جوان در ولایت جوزجان

همسر هاجره دو زن داشت و همین مساله باعث افزایش خشونت های خانواده گی شده است.

 

خودکشی یک زن جوان در ولایت جوزجان

هاجره یک دختر هفده ساله و باشنده قریه خان آباد ولسوالی آقچه بود و به روز پنجشنبه خودش را حلق آویز کرد.

عبدالمالک ممنون مدیر مبارزه با جرایم جنایی ولایت جوزجان گفت: همسر هاجره دو زن داشت و همین مساله باعث افزایش خشونت های خانواده گی شده است.

مقامات در ولایت جوزجان همچنان می گویند: در یک ماه گذشته، این سومین قضیه ایست که بنابر خشونت های خانواده تنها در ولسوالی آقچه صورت می گیرد.

بیشتر بخوانید  بازگشت القاعده؛ بهانه امریکا برای مداخله مجدد در افغانستان
همرسانی کنید!