11 ثور 1392 - همه اخبار

خودکشی یک دختر18 ساله در ولایت جوزجان

خودکشی یک دختر18 ساله در ولایت جوزجان

خودکشی یک دختر18 ساله در ولایت جوزجان

یک دختر 18 ساله امروز در شهر شبرغان مرکز ولایت جوزجان دست به خود کشی زد. داکتر میروس امین رییس شفاخانه ولایتی جوزجان گفت که این دختر با خوردن ملتین دست به خود کشی زده است.

عبدالمالک ممنون آمر جرایم جنایی قوماندانی امنیه این ولایت می گوید که علت این خودکشی روشن نشده اما تحقیقات در زمینه جریان دارد. این دوازدهمین زن است که جریان سال جاری هجری شمسی در این ولایت دست به خود کشی می زنند.

کارشناسان می گویند که عامل عمده خودکشی این زن ها در کشور، خشونت های خانواده گی می باشد.

بیشتر بخوانید  کمک های صلیب سرخ برای هزاران تن در افغانستان
همرسانی کنید!