30 دلو 1393 - همه اخبار

خودکشی یک جوان 23 ساله در شهر کابل

خودکشی یک جوان 23 ساله در شهر کابل

فواد برادر فیروز روز گذشته گفت، فیروز پس از آن خودش را آتش زد که دختر مورد علاقه اش که می خواست با وی ازدواج کند، نخست اختطاف و سپس از سوی افراد ناشناس مورد تجاوز قرارگرفت.

 

برادر فیروز می گویدکه وزارت داخله افغانستان و مسوولان قوماندانی امنیه کابل از جریان این حادثه آگاهی کامل دارند، اما خاموشی اختیار کرده اند:

 

” بخاطر تجاوز که صورت گرفته بود و بی عدالتی که شده بود دختر 14 روز گم بود و هیچ کس هم کار کرده نتوانست و همه نهاد های امنیتی خبر دارند پس از سوختن برادرم در شفا خانه آمده بودند و تحقیقات شان را انجام داده بودند و برادرم به زبان خود جزئیات را برایشان گفته بود. ”

 

جوان 23 ساله بنام فیروز روز جمعه گذشته در چهار راهی پشتونستان کابل مقابل دوازه ارگ ریاست جمهوری خودش را آتش زد و عصر همان روز در شفاخانه جان داد.

 

فیروز قبل از خود سوزی نامه ی را به فامیل و مردم افغانستان نوشته که در بخشی از نامه حادثه تجاوز به دختر مورد پسند اش را چنین بیان کرده است:

 

” دختر مورد علاقه ام گفت که وقتی از موتر پیاده شدم و طرف پوهنتون روان بودم که یک موتر سفید دولتی مرا در داخل موتر کش کرد چیغ زدم نیم تنم در داخل موتر بود و نیم تنم در بیرون، کشم کردند در داخل موتر و در دو طرفم دو نفر نشست. هر چی چیغ زدم هیچ کس صدایم را نشنید بعد کارت را در پیشروی موتر گذاشت و گفت حال چیغ بزن، در هر پوسته پولیس می رسیدم و فریاد میکردم اما برایش احترام میکردند و اصلاً استاد نمی کرد تا اینکه بیهوش شدم وقته به هوش آمدم در یک خانه بودم و یک شیطان پیشرویم نشسته بود در حالی که مریض بودم بالایم تجاوز کرد. ”

بیشتر بخوانید  ضمیر کابلوف: امریکا به دنبال انتقام از طالبان است!

 

فیروز در این نامه از تمامی مردان و زنان افغان خواسته تا از حق خود دفاع کنند و صدای شان را در برابر بی عدالتی بلند کنند تا با سرنوشت وی روبرو نشوند.

 

فیروز درنامه اش گفته است، بخاطر دست به خود کشی زد که دختر مورد پسند اش که می خواست با وی ازدواج کند مورد تجاوز قرار گرفت و وی نتوانست برعلیه آنان اقدام کند.

 

گفته می شود دختر که مورد تجاوز قرارگرفته در یکی از پوهنتون های خصوصی محصل بود و بنابر بر مشکلات فامیلی نمی خواهد با رسانه ها صحبت کند.

 

برادر فیروز گفت، دختر حدود دو هفته لادرک بود و این موضوع را خانواده دختر با همه نهاد های امنیتی در کابل مطرح نموده بودند.

 

وی همچنان گفت، هنگام به آتش کشیدن برادرش نیروهای امنیتی در ساحه موجود بودند، اما هیچ کسی مانع برادرش نشده است:

 

” وقتی خود را دَر داده هیچ کس نبوده که او را نجات بدهد و یا هم مانع اش شوند و شاهدان عینی گفتند که پولیس سیل داشت. ”

 

در این حال برخی از شاهدان عینی می گویند، با وجود که پولیس در ساحه موجود بود، اما مانع خودکشی فیروز نشدند:

 

” از موتر که پایین شد تیل پترول بالای خود انداخته بود خود را در داد پولیس ها آمدند اما کمک نکردند. ”

 

” یک نفر روز جمعه خود را تیل زد و در داد ورق ها در دستش بود آنها را هم پاش داد تا من رسیدم مردم آتش را خاموش می کردند. ”

بیشتر بخوانید  اشتراک نماینده گان طالبان در نشست سوم دوحه

 

خواستیم در مورد نظر مسوولین وزارت داخله را نیز داشته باشیم، اما با تماس های مکرر موفق نشدیم.

 

در این حال فرید افضلی رئیس تحقیقات جنایی قوماندانی امنیه کابل گفته که بررسی ها را در این خصوص آغاز کرده اند، اما وی از دادن معلومات بیشتر در مورد خوداری کرد.

 

این رویداد در حالی رخ داده است که اخیراً نشر گزارش های متعددی در خصوص اعمال انواع خشونت در برابر زنان چون سربریدن، تجاوزات گروهی، حلق آویز کردن، بد دادن، آتش زدن و لت کوب بیرحمانه زنان مردم را نگران ساخته است.

 

کمیسیون حقوق بشر افغانستان نیز از خشونت های اخیر در کشور اظهار نگرانی کرده است.

 

شماری از آگاهان امور نیز می گویند که اکثر همچون جنایات از سوی حلقات مافیایی در کشور صورت می گیرد و نهاد های امنیتی هم به دلایلی مختلفی نمی خواهند که نام آنان را فاش بسازند.

 

این کارشناسان هشدار میدهند که اگر حکومت در برابر افراد که دست به چنین جنایات می زنند خاموشی اختیارکند، به زودی با عکس العمل تند مردم روبرو خواهد شد.

همرسانی کنید!