خط و نشان کشیدن محقق برای ارگ!

خط و نشان کشیدن محقق برای ارگ!

آریانا نیوز: معاون دوم ریاست اجراییه برای ارگ خط و نشان کشید…

محمد محقق، معاون دوم ریاست اجراییه می‌گوید که در انتخابات ریاست جمهوری آینده، رقیب حکومت کنونی خواهند بود.

آقای محقق که پیش از چاشت امروز در یک نشست خبری در کابل سخن می‌گفت، خاطرنشان کرد: ما برای انتخابات بعدی ریاست جمهوری، در تلاش ساختن یک تیم قوی که هم جامعه جهانی، هم مردم افغانستان و همه جریان‌های سیاسی در آن سهیم باشند، استیم.

وی تأکید کرد: در انتخابات بعدی ریاست جمهوری رقیب حکومت فعلی خواهیم بود.

معاون دوم ریاست اجراییه در عین حال در مورد تدابیر امنیتی برای تأمین امنیت مساجد و تکیه‌خانه‌ها در ماه محرم گفته است: طرح امنیتی ۱۲۰ مسجد در کابل و ۷۰ مسجد در بلخ را در محرم امسال به شورای امنیت پیشنهاد کرده بودم، پذیرفته نشد.

بیشتر بخوانید  افغانستان، نبردگاه قدرت‌های منطقه خواهد شد!
همرسانی کنید!