سایه شوم خشکسالی های چند ساله بر زنده گی مردم افغانستان

سایه شوم خشکسالی های چند ساله بر زنده گی مردم افغانستان

آریانا نیوز: اداره هماهنگی کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد با نشر تویتی اعلام کرد افغانستان به شدت تحت تاثیر سه خشکسالی پی در پی قرار گرفته است…

اداره هماهنگی کمک های بشری سازمان ملل متحد در افغانستان (اوچا) می گوید که سه سال خشکسالی پی در پی در افغانستان، مردم را به شدت متاثر ساخته است.

این اداره در تویترش نوشته که خشکسالی سال ۲۰۲۲ نیاز به آب آشامیدنی را ۷ فیصد افزایش داده و تعداد خانواده هایی که از آب آشامیدنی محروم شده اند، ۱۲ فیصد افزایش یافته است.

این اداره همچنین گفته که برای تامین آب پاک و سالم برای ۱۴ ملیون نفر در افغانستان به ۴۷۹ ملیون دالر نیاز است.

خشکسالی های سال های پیش در افغانستان به سکتور زراعت کشور آسیب رسانده و علاوه بر آن بر تعداد مریضی ها افزوده است.

 

بیشتر بخوانید  ابراز نگرانی برنامه جهانی غذا از افزایش موارد سوءتغذیه اطفال در افغانستان
همرسانی کنید!