آخرین خبرها درباره توزیع پاسپورت برای مهاجران افغان

آخرین خبرها درباره توزیع پاسپورت برای مهاجران افغان

آریانا نیوز: به گفته رییس امور قونسولی وزارت خارجه طالبان، روند توزیع پاسپورت برای باشنده گان افغانستان در برخی کشورها آغاز شده است…

رییس امور قونسولی وزارت خارجه طالبان اعلام کرد که روند توزیع پاسپورت برای باشنده گان افغانستان در برخی کشورها آغاز شده است.

مولوی محمد شعیب بریالی، رییس امور قونسولی وزارت امور خارجه طالبان در افغانستان در برنامه پاسخگویی دولت به ملت در کابل گفت: روند توزیع پاسپورت را در برخی کشورها آغاز کرده‌ایم. این روند را در آینده نزدیک در کشورهای دیگر نیز آغاز خواهیم کرد.

 

 

بیشتر بخوانید  حمایت مالی و معنوی شبکه حقانی از مخالفین مسلح دولت پاکستان
همرسانی کنید!