انتقاد خبرنگار مستند ساز بریتانیایی از برخورد غیر انسانی طالبان

انتقاد خبرنگار مستند ساز بریتانیایی از برخورد غیر انسانی طالبان

آریانا نیوز: یک خبرنگار مستند ساز بریتانیایی می گوید، طالبان برای او و همکارانش دستور داده اند که از هوتل شان بیرون شوند و فوراً افغانستان را ترک کنند…

ایزابل یونگ Isobel Yeung در تویترش خبر داد که برای آنها اجازه تصویر برداری در افغانستان نیز داده نشده است.

مقام های حکومت طالبان تا هنوز در این مورد واکنش نشان نداده اند اما ایزابل یونگ می گوید که برای آنها دستور ترک افغانستان پس از گزارشدهی شان در مورد حقوق زنان و نگرانی های امنیتی داده شد.

این مستند ساز بریتانیایی، اتهام ها را رد کرده و گفته است که در گزارشدهی و تهیۀ فلم های مستند، اصل بی طرفی را رعایت می کنند.

 

بیشتر بخوانید  پیش بینی هواشناسی از وقوع بارنده گی و سیلاب در شش ولایت کشور
همرسانی کنید!