2 جدی 1391 - همه اخبار

خارجی ها عامل اصلی فساد در کشورند

خارجی ها عامل اصلی فساد در کشورند

خارجی ها عامل اصلی فساد در کشورند

 

کرزی: بیشتر فساد در افغانستان در قرارداد هايى اند که از سوی خارجی ها به هدف نفوذ در دولت کشور به اراکين دولت و وابسته گان آنان داده می شوند.

رییس جمهور کرزی می گوید: با خروج نیروهای بین المللی از افغانستان منابع بزرگ فساد در این کشور نیز بر چیده خواهد شد.

به گفتهء آقای کرزی، فساد در افغانستان دو بخش دارد، فساد به سطح بسیار کوچک که در ادارات دولتی این کشور موجود است اما بخش بزرگ آن که ملیون ها دالر را در بر می گیرد، خارجی ها در آن دخیل اند.

رییس جمهور کرزی که به روز شنبه در مراسم تجلیل از روز جهانی مبارزه با فساد در کابل صحبت می کرد گفت: بیشتر فساد در افغانستان در قرارداد هايى اند که از سوی خارجی ها به هدف نفوذ در دولت کشور به اراکين دولت و وابسته گان آنان داده می شوند.

آقای کرزی به این باوراست، زمانی که نیروهای خارجی در سال 2014 میلادی افغانستان را ترک می کنند، منابع بزرگ فساد نیز در این کشور از بین خواهند رفت:

« در سال 2014 زمانی که ما انتخابات ریاست جمهوری را برگزار می کنیم و رییس جمهور جدید تعیین می گردد، در آن زمان نیروهای خارجی نیز افغانستان را ترک نموده می باشند و تعداد محدود آنان باقی خواهند ماند.
قرارداد ها، تشکیلات و ساختار های را که آنان در اینجا ایجاد کرده اند نیز در آن وقت از بین خواهند رفت.
این یک منبع بسیار بزرگ فساد در افغانستان است که از بین می رود و این مساله به خیر افغانستان خواهد بود.»

بیشتر بخوانید  درخواست شعبه افغانستان سازمان صحی جهان از مردم برای اهدای خون

آقای کرزی همچنان گفت: بیشتر افراد آلوده با فساد در افغانستان که وابسته با خارجی ها و اراکین دولتی اند، مجازات نمی گردند بلکه قانون در این زمینه تنها بالای مردمان عادی تطبیق می گردد.

از سوی دیگر رییس جمهور کرزی گزارش ادارهء بین المللی شفافیت را نیز رد کرده و گفت که این گزارش به هدف وارد کردن فشار و تضعیف ساختن نظام افغانستان تهیه شده است.

در گزارش سالانهء ادارهء بین المللی شفافیت، افغانستان در صدر کشور های آلوده با فساد قرار داده شده است.

رییس جمهور افغانستان از جامعهء جهانی خواست تا این کشور را در راستای مبارزه با فساد همکاری صادقانه کند و تاکید نمود که اگر فشار ها در این زمینه بالای کشور اهداف سیاسی داشته باشند، به جای نخواهند رسید:

« اگر فساد را وسیلهء فشار برای اغراض و اهداف سیاسی و سایر مسایل قرار دهند، نتیجه ندارد و افغانستان به راه خود روان است، به طرف حاکمیت ملی و استقلالیت خود روان است.
من تا اکنون معلومات ندارم و آنان باید برای ما این اطمینان را بدهند اگر به راستی می خواهند علیهء فساد کار کنند در آن صورت قوت اجرایی افغانستان چندین برابر شده و خواهند دید که نتیجهء آن فردای همان روز روشن خواهد شد.»

در مراسم تجلیل از روز جهانی مبارزه با فساد در کابل، رییس ادارهء عالی مبارزه با فساد اداری افغانستان از روند کند پیگیری دوسیه های مربوط به فساد در ادارات عدلی و قضایی این کشور انتقاد کرد.

داکتر عزیزالله لودین گفت که در یک سال گذشته ده ها دوسیه را به این ادارات فرستاده اند اما به گفتهء او به این دوسیه ها رسیده گی صورت نگرفته و کسی به محاکمه کشانیده نشده است.

بیشتر بخوانید  ابراز نگرانی پاکستان از حضور گروه‌های تروریستی در افغانستان
همرسانی کنید!