8 جدی 1395 - همه اخبار

حکومت وحدت ملی باید به تعهداتش در قبال زنان عمل کند

زنان

آریانا نیوز: محفل دادخواهی برای ایجاد پوهنتون زنان در افغانستان به اساس استندرد های بین المللی و منع آزار و اذیت جنسی زنان برگزار شد.

همایش بزرگ نمایندگان ادارات دولتی، نهاد های جامعه مدنی، مؤسسات همکار بین المللی و فعالین حقوق زن، از طرف نهاد خبرگزاری زنان افغانستان، با اشتراک الحاج دلبر نظری، وزیر امور زنان، بانو فوزیه کوفی، نماینده مردم در پارلمان، خانم زهره یوسف، مشاور دفتر بانوی اول، معین صاحبان و نماینده های با صلاحیت وزارتخانه ها، علمای عالیقدر کشور و رسانه ها، روز گذشته، در تالار سینما ذینب برگزار گردید.

 

در نخست، خانم حمیرا ثاقب، مسوول نهاد خبرگزاری زنان افغانستان، با ابراز خوش آمدید به اشتراک کنندگان در رابطه به موضوع سخن رانی نموده خواهان ادامه محفل توسط پنلست ها گردید که در پنل، الحاج دلبر نظری، وزیر امور زنان، فوزیه کوفی، وکیل مردم در پارلمان، زهره یوسف، مشاور روابط عامه دفتر بانوی اول، نماینده اداره امور و نماینده وزارت تحصیلات عالی اشتراک داشتند.

 

متعاقباً، الحاج دلبر نظری، وزیر امور زنان، ضمن خوش آمدید به اشتراک کننده گان در محفل کنونی طی سخنانی افزود؛ حضار گرامی! با اطمینان میتوان گفت که حداقل در دو دهه گذشته، تعهدات حکومت وحدت ملی در قبال بهبود وضعیت زندگی زنان ودختران هم از لحاظ کیفیت و هم از نظر تعداد بینظیر و بی سابقه میباشد. اشتراک زنان در سطوح سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و نظامی قابل توجه بوده- در حالیکه بسنده نیست و ایجاب میکند تا کارهای بیشتر و استراتیژیک بصورت هم آهنگ انجام شوند- تامعنی واقعی تساوی جنسیتی محقق شود. خشونت علیه زنان و آزار و اذیت زنان در محلات عامه و محل کار به یقین به یک معضل جهانی مبدل شده که عناصر متشکله آن متعدد و پیچیده اند. اما بصورت عام موجودیت سه میکانیزم عمده میتواند هم نقش پیشگیری از خشونت و اذیت زنان را داشته باشد و هم رسیدگی به این موارد را تضمین کنند. این سه میکانیزم عبارتنداز: ایجاد چهارچوب محاکم حقوقی با ساختارهای ضروری آن که متضمن دسترسی به عدالت باشند، بلند بردن سطح تعلیمی و تحصیلی زنان ودختران که این اصل بصورت مضاعف مفید و مثمر تمام میشود و توانمندسازی اقتصادی زنان.

بیشتر بخوانید  ابراز نگرانی یونیسف از محرومیت سیستماتیک دختران افغان از تحصیل

 

سپس اعضای پنل هر کدام در رابطه به موضوع سخنرانی نموده خواهان یک جامعه با سواد و بدور از خشونت و آزار و اذیت زنان شدند.

همرسانی کنید!