حکومت میخواهد دوستم را بد نام کند

حکومت میخواهد دوستم را بد نام کند

 

 

احمد ضیا مسعود رهبر جبهه ملی افغانستان معرفی کردن جنرال دوستم را به اتهامات باج خواهی به لوی څارنوالی، نادرست وغیر  اصولی خواند.

حکومت افغانستان گفته است که افراد مسلح وفادار به جنرال دوستم   مانع استخراج نفت توسط کمپنی دولتی چین می شوند که به این ترتیب برای سرمایگذاری های خارجی در کشور مشکلاتی را ایجاد کرده است.

حکومت در اواخر سال گذشته برای استخراج تیل حوزه آمو دریا با کمپنی ملی چین «سی ان پی سی» موافقتی را به امضاء رسانده است.

کشوز از مدرک این پروژه در دو دهه ملیارد ها دالرعاید بدست خواهد آورد و بر اساس این موافقت، کمپنی چینایی در کنار استخراج نفت از ولایت سرپل، جوزجان و فاریاب که در آنجا ها جنرال دوستم نفوذ دارد، تصفیه خانهء را نیز احداث می کند.

مقامات هر دو کشور گفتند که طرفداران جنرال دوستم از عواید استخراج نفت از این مناطق سهم شان را مطالبه دارند. آنها می گویند، افراد مسلح جنرال دوستم که همچنان درستیزوال نیروهای مسلح افغانستان می باشد، انجینران چینایی را در این منطقه تهدید کرده و مانع استخراج نفت شده اند.

آژانس خبری رویترز از قول یک مقام دولتی نوشته که گفته است، وزیر معادن افغانستان در اجلاس هفتهء گذشته کابینه  تحت ریاست حامد کرزی شکایت کرد که جنرال دوستم در استخراج نفت موانع ایجاد کرده است.

رویترز از این مقام افغان نام نگرفته، اما یک مقام وزارت معادن کشورمان به این خبرگزاری گفته است که رییس اجراییوی شرکت   ملی نفت چین در جریان سفر رییس جمهور حامد کرزی به پیکینگ نگرانی خود را در این زمینه ابراز نموده بود.

بیشتر بخوانید  هشدار شدیداللحن جنرال دوستم به طالبان و داعش

اما جبهه ملی افغانستان گروه مربوط جنرال دوستم اتهامات حکومت بروی را رد کرده گفته است که حکومت افغانستان می خواهد دوستم را بدنام کند.

احمد ضیا مسعود رییس جبهه ملی افغانستان در یک نشست خبری  گفت:

« این گونه اتهامات عواقب ناگوار دارد. زیرا ما از حمایت مردم برخوردار هستیم.»

چین و هند در استخراج و تفحص معادن کشور به ارزش ملیارد ها دالر سرمایگذاری را تعهد کرده است.

گفته می شود، ذخایر زیر زمینی افغانستان به ارزش سه تریلیون دالر پیشبینی شده است.

استخراج نفت حوزه دریا آمو دومین پروژه بزرگ چین در افغانستان می باشد. شرکت ملی چین قرارداد استخراج معادن مس عینک را نیز به عهده گرفته است.

 

همرسانی کنید!