2 ثور 1394 - همه اخبار

حکومت در مورد رهایی سی و یک مسافر ربوده شده بی تفاوت نبوده

حکومت در مورد رهایی سی و یک مسافر ربوده شده بی تفاوت نبوده

رئیس جمهور غنی ادعا ها مبنی بر بی تفاوتی حکومت در برابر رهایی سی و یک مسافر را افترا محض می خواند.

 

موجی از انتقادات در رابطه به آنچه بی تفاوتی و خاموشی حکومت در برابر رهایی سی و یک مسافر خوانده میشود، بلند پایه ترین مقام حکومت را وادار ساخت تا از نحوه چگونگی عملیات رهایی آنان پرده بردارد.

 

رئیس جمهور محمد اشرف غنی در جریان سفر اش به ایران گفته است که در جریان تلاش ها برای رهایی سی و یک مسافر ربوده شده تا کنون شش میلیون دالر به مصرف رسیده است.

 

آقای غنی گفته قوای خاص در بدترین شرایط بزرگترین عملیات را برای رهایی این افراد انجام داده اند که در جریان آن 69 تروریست کشته شده اند:

 

” دولت افغانستان تا به حال شش میلیون دالر در عملیات مصرف کرده است، 69 نفر تروریستان را به قتل رسانیده است، شدیداً ترین عملیاتی که در چهارده سال گذشته انجام شده بخاطر حفاظت این مسافرین بوده است.

 

قوای خاص ما در بدترین شرایط بزرگترین عملیات را انجام داده است، این مقدار قوا به هیچ مساله ملی در زمان متراکم صورت نگرفته است، ما توسط پنج کمره آنان را تعقیب کردیم از این سبب ادعای این که دولت در این رابطه بی تفاوت بوده، یک افترا محض است! ”

 

قبل از این رئیس اجراییه حکومت افغانستان گفته بود که بخاطر مصونیت سی و یک مسافر از اقدامات انجام شده برای نجات این مسافرین جزئیات داده نمیشود.

 

دو ماه قبل در مربوطات ولایت زابل سی و یک مسافر از سوی افرادیکه هویت شان مشخص نیست ربوده شدند.

بیشتر بخوانید  ابراز نگرانی برنامه جهانی غذا از افزایش موارد سوءتغذیه اطفال در افغانستان

 

یک مقام حکومت افغانستان گفته که این افراد مربوط به گروه دولت اسلامی معروف به داعش است.

 

بزرگانی که با رباینده گان در این مورد گفتگو کرده اند گزارش داده اند که رباینده گان در بدل رهایی این سی ویک تن خواهان آزاد شدن دوازده همکار شان که نزد حکومت افغانستان زندانی است، شده اند.

 

اما مقام های حکومت افغانستان می گویند هر اقدامی که در این رابطه صورت گیرد در آن منافع ملی و مصونیت جان این سی و یک تن در نظر گرفته میشود.

 

همزمان با این تلاش ها اعتراضات مدنی و خواست ها برای رهایی این افراد ادامه دارد و از حدود سه هفته بدینسو خانواده های سی ویک مسافر ربوده شده درشهر کابل خیمه تحصن برافراشته اند.

 

خانواده های این مسافرین رهایی عزیزان شان را مکلفیت حکومت خوانده می گویند که آنچه برای آنان اهمیت دارد نتیجه تلاش ها از جانب حکومت است.

 

پدر یکی از افراد که در قید رباینده گان به سر میبرد روز گذشته در مورد چنین گفت:

 

” اگر حکومت پنج، شش یا ده میلیون دالر مصرف کرده کدام نتیجۀ خوبی برای ما نداشته است که توسط آن گروگان ما آزاد شده باشد.

 

حکومت باید کاری کند که گروگان ما آزاد شود به پول رها می کند، توسط بزرگان مساله را حل می کند یا دالر میدهد ما با آن کاری نداریم. ”

 

برخی از این خانواده مساله مصرف شش میلیون دالر از سوی حکومت برای ردیابی این مسافرین را نادرست خوانده می گویند، امکان دارد برخی از افراد در مورد هزینه عملیات در این راستا، برای رئیس جمهور گزارش نادرست ارائه کرده باشد.

بیشتر بخوانید  افشاگر جنایات جنگی ارتش آسترالیا در افغانستان به پنج سال زندان محکوم شد

 

آنان تاکید کردند که حکومت هرچه زودتر سرنوشت این سی و یک گروگان را روشن ساخته و آنان را به خانواده های شان بازگرداند.

همرسانی کنید!