حکومت جرمنی 14 پناهجوی افغان را از این کشور اخراج کرد

پناهجویان

آریانا نیوز: به گفته مقام های جرمن، این چهارده تن، به ارتکاب جرایم متهم بودند…

مقام های جرمن می گویند که این چهارده تن، به ارتکاب جرایم متهم بودند و در هفتۀ جاری در یک طیاره از میدان هوایی مونیخ جرمنی، به کابل آورده شدند.

هرچند وزارت خارجه جرمنی تاکنون تأیید نکرده است که اوضاع افغانستان برای بازگشت پناهجویان مناسب است، اما حکومت جرمنی دور تازه یی از اخراج افغان هایی را که درخواست های پناهنده گی شان رد شد شده اند، آغاز کرده است.

بربنیاد راپور دویچه وله جرمنی، این دهمین دور اخراج پناهجویان افغان از جرمنی پس از سال ۲۰۱۶ عیسوی است.

گفته می شود، این چهارده پناهجوی افغان، سه شنبه شب هنگامی که تظاهرات در برابر اخراج آنان در جرمنی جریان داشت، به افغانستان فرستاده شدند.

دویچه وله راپور داده است که قرار بوده ۵۸ تن از پناهجویان افغان، اخراج شوند اما بدلایلی، تنها این چهارده تن برگشت داده شدند.

در سال ۲۰۱۷عیسوی نیز۱۲۱پناهجوی افغان از جرمنی اخراج شدند.

بیشتر بخوانید  اظهارات نماینده‌گی افغانستان در جینوا درباره سوء استفاده طالبان از باشنده گان افغانستان
همرسانی کنید!