21 جوزا 1397 - همه اخبار, سياسی

حکمتیار بینش عمومی ندارد!

حکمتیار بینش عمومی ندارد!

آریانا نیوز: گلبدین حکمتیار صرفا یک رهبر متعصب و تندروی مذهبی و قومی بوده و بینش عمومی ندارد…

گرچه حزب اسلامی داعیه ی شرکت در انتخابات را دارد و در اظهارات رسانه ای خود بدان اذعان کرده است اما هنوز فاصله ی بسیاری تا درک درست از اوضاع و احوال سیاسی و بینش عمومی دارد به نحوی که با اظهارات بیجا و پا گذاشتن روی خطوط قرمز، بلوا بپا می کند و بدتر اینکه نمی تواند همه چیز را به حالت قبل برگرداند.

به نقل از افغان پیپر، نباید از نظر دور داشت که گلبدین حکمتیار صرفا یک رهبر متعصب و تندروی مذهبی و قومی بوده است نه یک سیاستمدار با تدبیر و بالفطره ای که بتواند جنگ نرم را در فضای باز سیاسی مدیریت و رهبری نماید؛ اظهارات وی درخصوص قومی بودن جنگ افغانستان و سپس تکذیب آن، مصداقی بر این مدعا است!

وی می بایست ابتدا جای پای خود را در محافل سیاسی و اجتماعی میان رقبای دیرینه ای که سالها و دهه ها قبل از وی دست به کار تهییج و تطمیع افکار عمومی به نفع خود شده بودند محکم نماید و سپس به سوی چوکی قدرت ریاست جمهوری در ارگ دست دراز کند.

اما اتهام وی بر رسانه ها درخصوص بازتاب و نشر اظهاراتش مبنی بر قومی بودن جنگ افغانستان و نیز تکذیب ناشیانه ی آن، نشانگر خامی و لغزش های وی در عرصه ی سیاست است؛ گویا گلبدین هنوز شرایط کنونی افغانستان از فضای باز انتقادی و آگاهی مردم ملکی نسبت به شرایط خفقان آور و بسته ی سه دهه قبل را تمییز نمی دهد که اینچنین…

بیشتر بخوانید  ضمیر کابلوف: تجزیه افغانستان خطرناک است

اینچنین خود را گرفتار نکوهش و سرزنش رقبای سرشناس داخل و خارج از ارگ ریاست جمهوری و رهبران قومی مذهبی و حزبی کرده است و نیز بهانه به دست ایشان داده تا بتی را که خود چندی قبل از نام و آوازه ی حکمتیار تراشیده بودند؛ خدشه دار یا حتی سرنگون سازند.

در همین راستا، جماعتی که امروز برای نفی ادعای قومی بودن جنگ افغانستان توسط حکمتیار از یکدیگر سبقت می جویند و عرصه را بر حزب اسلامی تنگ می کنند؛ همان هایی هستند که دیروز هنگام ورود وی به کابل برای پیمان بستن و بیعت کردن با گلبدین از یکدیگر پیشی می گرفتند.

باید منتظر ماند و دید با داغ تر شدن تنور انتخابات و نزدیک تر شدن به میدان تاخت و تاز قدرت، رقبای دیرینه ی سیاسی چگونه شمشیر را از رو بر حکمتیار و خودی و بیگانه می کشند و دیگر از کدام اظهارات متناقض و اشتباهات لفظی برای تخریب وجهه ی رقبا سود می جویند.

اما در این روزها در حال پیدا کردن خود در جمع یاران قومی خود است. چنانکه بسیاری از یاران خود را در نامزدی انتخابات ثبت نام کرده و درنظر دارد تا عنان مجلس را با کمک یاران خود در ارگ و طالبان بدست گیرد.

همرسانی کنید!
 1. الحاج خادم حسین بیانی :

  شتران را بیدونی رای گری بچران دگرفرب اوغان کس نمیخورد

 2. Nabiullah Ameni :

  خاین وقاتل دیگر چی بینش عمومی داشته باشد

 3. حیدری حلیمه :

  … به دهن خاکسریار سایب در دنیا واخرت رو سیای امشا الله

 4. فردوس عزیزی :

  واقعیت است

 5. Agha Mohamad Asadi :

  جاسوس ۴۰ ساله پاکستان

 6. Ajmal Bari :

  خاینان بزرگی