12 جدی 1390 - همه اخبار

حمایت فرانسه از گشایش دفتر برای طالبان

حمایت فرانسه از گشایش دفتر برای طالبان

فرانسه از تلاشهای آمریکا برای گشایش یک دفتر ارتباطی با گروه طالبان حمایت کرده است.

به گزارش تمدن، وزیر دفاع فرانسه گفته است که پیشنهاد ایجاد دفتر برای طالبان در خارج از افغانستان برای ان عده از طالبانی که میل دارند موقف هایشان را روشن بسازند و توضیح بدهند فرصتی را فراهم می سازد.

وزیر دفاع فرانسه که در پایان یک دیدار کوتاه از افغانستان در جمع سربازان کشورش صحبت می کرد گفت رییس جمهور کرزی هدف از ایجاد دفتر برای طالبان را ایجاد زمینه گفتگو با طالبانی دانسته که می خواهند در مورد خواست هایشان با افغانستان و آمریکا ملاقات کنند.

بیشتر بخوانید  نقش مقامات حکومت پیشین در فراری دادن داعشی ها از زندان ها
همرسانی کنید!