حمایت مالی و معنوی شبکه حقانی از مخالفین مسلح دولت پاکستان

حمایت مالی و معنوی شبکه حقانی از مخالفین مسلح دولت پاکستان

آریانا نیوز: در حال حاضر بیش از 6 هزار نفر از جنگجویان تی تی پی با کمک مالی و معنوی از سوی شبکه حقانی به فعالیت و مبارزه علیه دولت پاکستان می پردازند و حکومت افغانستان بدنبال این است جنگجویان در کشور پاکستان به هزاران نفر افزایش یابند…

کارشناسان معتقدند که اقدامات جنگجویان تحریک پاکستانی علیه دولت پاکستان و امریکا بر اساس منافع افغانستان تدبیر شده است، امریکایی ها با همکاری و توسط دولت پاکستان گروه داعش را به افغانستان می فرستد و از این طریق عناصر داعش به همسایگان افغانستان روسیه، ایران و تاجکستان و کشورهای آسیای میانه حمله می نمایند و با این اقدامات حکومت طالبان را در منطقه زیر سوال می برند.

کشور پاکستان یکی از مراکز نظامی و پیاده نمودن اهداف امریکایی ها است و تمام ارکان این کشور از اردوی ملی و … در اختیار و تحت فرماندهی امریکا می باشد و طالبان سعی می نماید حکومت پاکستان از بین برود تا منطقه از خطر امریکا محفوظ بماند.

در حال حاضر بیش از 6 هزار نفر از جنگجویان تی تی پی با کمک مالی و معنوی از سوی شبکه حقانی به فعالیت و مبارزه علیه دولت پاکستان می پردازند و حکومت افغانستان بدنبال این است جنگجویان در کشور پاکستان به هزاران نفر افزایش یابند.

علیرغم حکم رهبری طالبان مبنی بر عدم حضور جوانان افغان در جنگ با پاکستان تعداد زیادی از جوانان افغانستان برای جهاد به پاکستان می روند و این موضوعی است که بزرگان امارت درکابل از آن خبر دارند، اما از رفتن این افراد توسط حکومت طالبان جلوگیری نمی شود.

بیشتر بخوانید  عوامل اصلی فساد در افغانستان از دیدگاه رییس‌جمهور پیشین

جنگ میان پاکستان و طالبان وجود دارد، گروه طالبان در صورتی که فرمایشات پاکستان را قبول نکند جنگ بین این دو کشور به صورت رسمی آغاز و این موضوع جدی است.

همرسانی کنید!