11 جدی 1390 - همه اخبار

حمايت مالي از خانواده طالبان

حمايت مالي از خانواده طالبان

 

حكومت قطر پذيرفته است كه از طالبان و خانواده هايشان در دوحه حمايت مالي كند.شوراي عالي صلح با اظهار اين مطلب ميگويد كه حكومت قطر آماده است كه تمام امكانات لازم را براي پيشرفت روند گفتگوهاي صلح دراختيار طالبان قرار دهد.

به دنبال سفر شماري از خانواده هاي طالبان به قطر ، دبير و مشاور روابط بين الملل شوراي عالي صلح مي گويد كه اگر حكومت قطر و جامعه جهاني سران طالبان و خانواده هايشان را در دوحه حمايت مالي ميكند ، طالبان بايد از راه اندازي هرگونه حمله در افغانستان دست بردارند.

در همين حال آسوشتيدپرس از زبان مقامات بلندپايه آمريكايي مي نگارد كه واشنگتن در نظر دارد كه در سال آينده به گفتگوهاي پنهاني با طالبان در كشورهاي اروپايي و خليج فارس ادامه دهد.

بر بنياد گزارش ها هر چند آمريكا براي انتقال زندانيان طالب به ديگر كشورها از جمله قطر تلاش مي كند ، اما حكومت افغانستان و شوراي عالي صلح با اين كار سخت مخالف هستند.

در همين حال شوراي عالي صلح مي گويد كه رئيس جمهور كرزي و شوراي عالي صلح ، هفت تن را براي رياست اين شورا در نظر گرفته اند كه پنج نفر از اين هفت تن از داخل اين شورا و دو تن ديگر از خارج شوراي صلح مي باشند و بنابراين به زودي رئيس شوراي عالي صلح شناخته خواهد شد.

بیشتر بخوانید  بازی هوشمندانه يا ذلت در برابر امریکا؛ بهای خون مجاهدين طالب چقدر است؟
همرسانی کنید!