16 عقرب 1391 - همه اخبار

حضور کم رنگ زنان در ادارات دولتی

حضور کم رنگ زنان در ادارات دولتی

 

پاین بودن ظرفیت های کار زنان، عدم موجودیت تسهیلات لازم برای رشد زنان در ادارات دولتی، نبود تجربه کافی و سنتی بودن جامعه افغانستان سبب شده که زنان نتوانند در ادارات دولتی در اکثر ولایات دوشا دوش مردان کار نمایند.
کمیسیون مستقل اصلاحات اداری وخدمات ملکی از موجودیت کم بودن زنان در ادارات دولتی نگران اند.

با آنکه بلخ، هرات و کابل از جملهء ولایاتی افغانستان است که بیش از سی درصد کارمندان ادارات دولتی در این ولایات را زنان تشکیل می دهند، اما مسوولان کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی افغانستان می گویند، ولایاتی هم موجود است که تنها سه درصد کارمندان دولتی را زنان تشکیل میدهند.

خانم نایله ناصری رییس جندر کمیسیون مستقل اصلاحات اداری می گوید، پاین بودن ظرفیت های کار زنان، عدم موجودیت تسهیلات لازم برای رشد زنان در ادارات دولتی، نبود تجربه کافی و سنتی بودن جامعه افغانستان سبب شده که زنان نتوانند در ادارات دولتی در اکثر ولایات دوشا دوش مردان کار نمایند.

وی که به ولایت بلخ آمده است می گوید، آنها خود سفرهای ولایتی را آغاز نموده تا بتوانند برای این همه مشکلات راه های حل را در یابند.
« اصلاً فامیل ها یا کسانی که آگاهی ندارند به خانم ها اجازه نمی دهند که به خدمات ملکی رو بیآورند یا بپیوندند. مشکلات اداری کمبود ظرفیت ها است، نداشتن تجارب کافی اداری نبودن تسهیلات در داخل ادارات برای رشد زنان این همه دست به دست هم داده و خانم ها را از کار باز داشته است. »

در همین حال تعداد زنان که در ولایت بلخ در ادارات مختلف دولتی کار می نمایند هم با قبول مشکلات موجود از زنان می خواهند تا خود تلاش نمایند تا بتوانند زمینه کار از طریق رقابت های آزاد با در نظرداشت لیاقت و شایسته گی خویش در یابند. آنها از دولت هم می خواهند تا نسبت به مردان در قسمت بلند بردن ظرفیت های زنان تلاش های زیاد نماید.

بیشتر بخوانید  اعتراض شماری از فعالان زن به برگزاری نشست سوم دوحه

« باید خودشان علاقه بگیرند خودشان باید استعداد که دارند برملا بسازند خودشان از طریق رقابت آزاد بیآیند سهم بگیرند و شامل وظیفه شوند. زمینه تحصیل برای شان مساعد باشد از طرف اداره شان اگر برای شان تخصیص اضافی در اخیر سال داده شود که این ها یک تعداد را به حساب تحصیلات روان کنند به نظر من خیلی خوب خواهد بود. »

از سوی دیگر داکتر کمال الدین امین رییس کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی در شمال کشور می گوید، نبود هماهنگی میان وزارت خانه ها و واحد های دوم آنها در ولایات هم باعث این مشکلات شده است.

وی می گوید، فکتور اصلی کم بودن زنان در ادارات دولتی نبود، زمینه تحصیل و تعلیم است که در اکثر ولایات این زمینه سازی موجود نیست.
« هرگاه خانم که نه تعلیم داشته باشد نه تحصیل کرده باشد او بیچاره نمی تواند با مرد ها رقابت کند، در ولایات دیگر زون شمال مثل سمنگان، جوزجان، فاریاب و سرپل زمینه تعلیم و تحصیل نسبت به ولایت بلخ کمتر است فعلاً حضور زنان هم کمتر است. »

تعدادی از باشندگان ولایت بلخ، یکی از علت های عمده نبود و یا کم بودن زنان در ادارات دولتی را نا امنی و نبود فضای امن و مناسب در ادارات دولتی می داند که تعدادی از مردم نمی خواهند تا اعضای فامیل شان به این ادارات کار نمایند.

همرسانی کنید!