22 جدی 1390 - همه اخبار

حضور زنان در كابينه جديد

حضور زنان در كابينه جديد

در حدود 80 تن از اعضاي شبكه زنان در جريان ديدار شب گذشته با رئيس جمهور كرزي در كاخ رياست جمهوري، از وي خواستند كه 4 وزارت خانه و 5 معينيت وزارت خانه ها را براي زنان در نظر بگيرد.
اين زنان مي گويند كه آنان مي توانند در سمت سفير و والي نيز خدمت كنند.
شينكي كروخيل، نماينده مردم كابل در پارلمان در اين ديدار با اشاره به نقش زنان در جامعه افغانستاني گفت كه زنان 50 درصد نفوس كشور را تشكيل مي دهد از همين سبب حكومت افغانستان براي آنان در كابينه جديد چهار وزارت خانه و پنج معينيت را در نظر بگيرد. وي گفت كه زنان افغانستان توان پيشبرد امور سفارت خانه هاي كشور را دارند و همچنان توانايي اين را نيز دارند تا بحيث واليان در كشور ايفاي وظيفه نمايند. خانم كروخيل پيشنهاد كرد كه از جمله 65 سفارت خانه ها و نمايندگي هاي افغانستان در كشورهاي خارجي 5 سفير از زنان و از جمله 34 ولايت كشور واليان ولايات كابل و دايكندي از طبقه اناث تعيين گردد. در بخش ديگر اين ديدار خانم وژمه فروغ طي صحبتي خواهان سهم بيشتر زنان در شوراي دادگاه عالي و شوراي عالي صلح گرديد.
رييس جمهور نيز در مقابل اطمينان داد كه براي زنان در كابينه جديد، سفارت خانه ها و همچنان ساير ادارات دولتي سهم خاصي را در نظر گرفته خواهد شد.
همچنين در اين ديدار زنان شركت كننده خواستار مجازات عاملان خشونت عليه زنان نيز شدند. خانم ثريا صبحرنگ بعضي تصاوير خشونت عليه زنان در ولايات فارياب، پكتيا، بدخشان، نيمروز و بغلان را به رئيس جمهور نشان داد و از او خواست كه عاملين خشونت عليه زنان را مجازات نمايد.
رئيس جمهور نيز طي صحبتي عاملان خشونت عليه زنان را بزدلان دانسته و گفت در كشور ما زنان تنها قرباني خشونت نيستند، بلكه از طرف تروريستان و نيروهاي خارجي نيز به بهانه هاي مختلف از بين مي روند.
رئيس جمهور خشونت عليه زنان را يك مصيبت بزرگ دانسته و اطمينان داده گفت كه هر زماني كه در مورد خشونت عليه زنان آگاهي يافته، به طور عاجل اقدام كرده است و از اين پس نيز اين موضوع را جدي مي گيرد و عاملين اين اعمال شنيع به پنجه قانون سپرده خواهد شد. وي اظهار داشت؛ براي اينكه بر اين سلوك نادرست نقطه پايان گذاشته شود، نياز است كه عالمان دين و بزرگان قومي از طريق منبر هاي مساجد و تمام رسانه هاي كشور مشتركاً اين عمل غير اسلامي و انساني را شديداً محكوم نمايند و رسانه هاي كشور بخاطر آگاهي عامه در اين رابطه پروگرام هاي را تهيه و نشر نمايند. رئيس جمهور تاكيد كرد تا در ماه فبروري سال روان كنفرانس ملي از جانب علماي كشور و شبكه زنان به طور مشترك در مورد جستجوي راه هاي از بين بردن خشونت عليه زنان و آگاهي عامه در اين رابطه، برگزار گردد. همچنان حامد كرزي اطمينان داد كه براي زنان در كابينه جديد، سفارت خانه ها و همچنان ساير ادارات دولتي سهم خاصي را در نظر گرفته خواهد شد.

بیشتر بخوانید  تاکید وزرای خارجه کشورهای عضو بریکس بر ضرورت حل‌ بحران در افغانستان
همرسانی کنید!