17 اسد 1399 - همه اخبار

اعلامیه حزب جمعیت اسلامی در پیوند به برگزاری لویه جرگه مشورتی صلح

اعلامیه حزب جمعیت اسلامی در پیوند به برگزاری لویه جرگه مشورتی صلح

آریانا نیوز: در اعلامیه حزب جمعیت اسلامی در پیوند به برگزاری جرگه مشورتی صلح آمده که باید ضمانت‌هایی گرفته شود که زندانیان طالبان نتوانند دوباره به میدان جنگ برگردند…

در اعلامیه آمده: جمعیت اسلامی افغانستان باور دارد که دربارهٔ جرگه رهایی زندانیان طالبان و جایگاه تصامیم آن از لحاظ حقوقی مباحثی مطرح است ؛ اما اگر این جرگه بتواند راه گفتگوهای صلح را هموار کند و نیز خطرات رهایی زندانیان محکوم به جرم‌های سنگین جنگی طالبان را ملحوظ دارد از آن به عنوان یک تلاش حمایت و پیشنهاد می‌کند که دولت جمهوری اسلامی افغانستان آنان را وقتی رها می‌سازد شرایطی و ضمانت هایی را به کمک‌ جامعهٔ جهانی و کشور های دخیل در مسألهٔ صلح افغانستان مهیا کند که این طالبان نتوانند به میدان های جنگ بر ضد نیروهای دفاعی و امنیتی جمهوری اسلامی افغانستان باز گردند و این عمل به تسریع روند مذاکرات صلح و در نهایت قطع جنگ و تأمین صلح پایدار بینجامد.

متن کامل اعلامیهٔ جمعیت اسلامی افغانستان دربارهٔ برگزاری جرگه رهایی زندانیان طالبان

قرار است جرگهٔ رهایی چهارصد زندانی طالبان برگزار شود.

بر مبنای توافق نامهٔ طالبان با ایالات متحده

امریکا پنج هزار زندانی طالبان به عنوان پیش شرط آغاز مذاکرات صلح میان افغانان باید رها شوند.

قرار گزارش دولت تا کنون چهار هزار و نه صد و چهارده زندانی طالبان بر پایهٔ این توافق نامه رها شده‌اند اما دربارهٔ رهایی چهار صد زندانی آنان میان دولت و طالبان نزاع برپاست.

بر پایهٔ این توافق نامه باید همگام با رهایی زندانیان طالبان از هر دو طرف درگیر جنگ سطح خشونت‌ها کاهش می‌یافت و زمینهٔ گفتگو‌های صلح میان طالبان و دولت جمهوری اسلامی افغانستان مهیا می‌گردید؛ اما به رغم رهایی بیش از چهار هزار و نه صد زندانی طالبان سطح خشونت‌ها به ویژه از سوی طالبان نه تنها کاهش نیافت بلکه در بسیاری از مناطق کشور افزایش یافت و تلفات و زیان هایی سنگین در میان نیروهای قهرمان دفاعی و امنیتی در پی داشت؛ طالبان پیوسته برای این کار و آغاز مذاکرات رویارویی رهایی چهار صد زندانی باقی ماندهٔ خویش را شرط کرده اند.

بیشتر بخوانید  راه اندازی کمپاین تطبیق واکسین پولیو در سراسر افغانستان

جمعیت اسلامی افغانستان که برای تحقق صلح عادلانه بهایی بسیار سنگین پرداخته و راه حل جنگ و منازعه را در کشور تنها در گفتگوهای صادقانهٔ طرف‌های درگیر و‌ در پایان، تحقق صلح پایدار و عادلانه می‌داند؛ از هر کوشش در این راستا حمایت می‌کند و خواستار آن است که هر دو طرف صادقانه در این راه گام بردارند و این خواست فرد فرد مردم زیان دیده و ستم کشیدهٔ کشور عزیزمان افغانستان است.

جمعیت اسلامی افغانستان باور دارد که دربارهٔ جرگه رهایی زندانیان طالبان و جایگاه تصامیم آن از لحاظ حقوقی مباحثی مطرح است ؛ اما اگر این جرگه بتواند راه گفتگوهای صلح را هموار کند و نیز خطرات رهایی زندانیان محکوم به جرم‌های سنگین جنگی طالبان را ملحوظ دارد از آن به عنوان یک تلاش حمایت و پیشنهاد می‌کند که دولت جمهوری اسلامی افغانستان آنان را وقتی رها می‌سازد شرایطی و ضمانت هایی را به کمک‌ جامعهٔ جهانی و کشور های دخیل در مسألهٔ صلح افغانستان مهیا کند که این طالبان نتوانند به میدان های جنگ بر ضد نیروهای دفاعی و امنیتی جمهوری اسلامی افغانستان باز گردند و این عمل به تسریع روند مذاکرات صلح و در نهایت قطع جنگ و تأمین صلح پایدار بینجامد.

و من الله التوفیق
دفتر مرکزی جمعیت اسلامی افغانستان
پنجشنبه 16 اسد 1399

همرسانی کنید!