حبس صدها طفل متهم به جرایم تروریستی در کشور

حبس صدها طفل متهم به جرایم تروریستی در کشور

آریانا نیوز: بخش اعظم اطفالی که در مراکز اصلاح و تربیت در توقیف به سر می برند، به جرایم تروریستی متهم اند…

وزارت عدلیه می‌گوید که بخش اعظم اطفالی که در مراکز اصلاح و تربیت در توقیف به سر می برند، به جرایم تروریستی متهم اند و اطفالی که مرتکب جرم سرقت شده اند، در جایگاه دوم قرار دارند.

آمار وزارت عدلیۀ کشورمان نشان می‌دهد که هم اکنون نزدیک به ۸۰۰ طفل به اتهام جرایم مختلف در مراکز اصلاح و تربیت به سر می‌برند.

عبدالبصیر انور، وزیر عدلیۀ کشور، که روز دوشنبه در برنامه پاسخ‌دهی حکومت به ملت صحبت می‌کرد، گفت که رسیده‌گی به این گونه اطفال از مکلفیت‌ های این وزارت است.

به گفتۀ آقای انور، سال گذشته مجموعاً ۲۵۸۷ طفل متخلف از قانون به شمول ۲۴۱۹ پسر و ۱۷۸ دختر، تحت اصلاح و تربیت قرار گرفتند.

اما وزیر عدلیه گفت که هنوز هم تعدادی از اطفال در مراکز اصلاح و تربیت به سر می‌برند ۷۹۹ طفل در مراکز اصلاح و تربیت اطفال به حالت حجز {حبس} به سر می‌برند.

از این میان ۷۸۶ تن پسر و ۱۳ تن دختران اند. بر بنیاد کتگوری تخلفات ۲۲۱ طفل با جرایم تروریستی در رده اول قرار دارند و ۱۹۱ طفل با جرایم {سرقت} در رده دوم قرار دارند.

حکومت از ایجاد سهولت‌های درسی، صحی، اعاشه، برنامه‌های سوادآموزی و حرفوی برای این اطفال خبر می‌دهد.

بیشتر بخوانید  آمارعجیب اطفال مُجرم در افغانستان
همرسانی کنید!