6 جدی 1390 - همه اخبار

حامد كرزي خواستار از سرگيري روابط با پاكستان شد.

حامد كرزي خواستار از سرگيري روابط با پاكستان شد.

آقاي كرزي مي گويد دوستي افغانستان با هند و امريكا نبايد روي روابط با پاكستان تاثير بگذارد.
روابط بين كابل و اسلام آباد پس از آن تيره شد كه افغانستان پيمان همكاري هاي ستراتيژيك با هند را امضا كرد.

پاكستان مخالف حضور هند در افغانستان است و مقامات اين كشور از امضاي اين پيمان به شدت اظهار نگراني كرده اند.
پاكستان مشكل ديرينه با هندوستان بر سر موضوع كشمير دارد و اين مشكل هر از گاهي منجر به زدوخورد هاي خونين نيز بين اين دو كشور شده است.
پاكستان اين حمله را تجاوز به خاكش عنوان كرده و در اعتراض به اين حمله، راه اكمالاتي نيروهاي بين المللي مستقر در افغانستان را مسدود كرد و از شركت در كنفرانس بين المللي بن كه در باره افغانستان در آلمان داير شد، نيز خود داري كرد.
وزير دفاع امريكا، چند روز پيش در سفر به افغانستان اعلام كرد كه بدون دوستي پاكستان، پيروزي در افغانستان ممكن نيست.

به نظر مي رسد كه هدف آقاي لئون پانتا از اين صحبت، اشاره به نفوذ پاكستان به گروه هاي تند رو مانند طالبان و حقاني در منطقه باشد.
با اين حال، حامد كرزي روز گذشته اظهار اميد واري كرد كه روابط كابل و اسلام آباد بيشتر از گذشته مستحكم تر شود.
آقاي كرزي اين موضوعات را روز گذشته در گفتگو با شماري از رسانه هاي داخلي مطرح كرد.
به باور كرزي، دوستي افغانستان با هند و امريكا، نبايد روي روابط ميان افغانستان و پاكستان تاثير بگذارد.
حامد كرزي اظهار اميد واري كرده است كه پاكستان با در نظر داشت منافع ملي خود و اصل همسايه گي روابط خود با افغانستان را حفظ كند.

بیشتر بخوانید  ابراز نگرانی سازمان جهانی غذا از افزایش آمار گرسنگی در افغانستان

همرسانی کنید!