جنایات جنگی طالبان و داعش، زیر ذره بین محکمه جزایی بین‌المللی

جنایات جنگی طالبان و داعش، زیر ذره بین محکمه جزایی بین‌المللی

آریانا نیوز: با گذشت یک سال از حکومت طالبان در ماه اگست، سارنوال ارشد این محکمه از قاضیان خواست که اجازه تحقیقات را بدهند و هشدار داد که جنایات هنوز در افغانستان ادامه دارد…

محکمۀ بین المللی جرایم در هاگ فیصله کرد که تحقیقات درمورد جرایم جنگی ادعا شده در افغانستان از سرگرفته شود.

کریم خان سارنوال ارشد این محکمه قصد دارد که این تحقیقات به جنایات منسوب به طالبان و گروه تروریستی داعش تمرکز داشته باشد.

جنایات جنگی احتمالی شامل حمله به افراد ملکی، اعدام های فراقانونی، آزار و اذیت زنان و دختران، و جنایات علیه کودکان می شود.

گزارش آژانس خبر رسانی جرمنی می افزاید که فیصله محکمۀ هاگ پس از آن صادر شد که حکومت طالبان اعلام کرد که می خواهد خود پیگری این جنایات را به عهده بگیرد.

سارنوال کریم خان گفته که با درنظرداشت منابع محدود او در آغاز نمی خواهد که جرایم منسوب به نیروهای حکومت پیشین افغانستان و عساکر امریکایی را بررسی کند.

بیشتر بخوانید  ادعای طالبان درباره پایان کشت مواد مخدر در افغانستان
همرسانی کنید!