6 جوزا 1392 - همه اخبار

جمع آوری معتادین در هرات

جمع آوری معتادین در هرات

جمع آوری معتادین در هرات

بیش از ۲۰۰ معتاد به مواد مخدر و ولگرد خیابانی را از سطح شهر هرات جمع آوری شده اند.

عبدالرئوف احمدی؛” سخنگوی پولیس هرات گفت: در نتیجه عملیاتی توسط حوزه های نواحی چهارگانه پولیس، بیش از ۲۰۰تن از افراد ولگرد، معتادین و خورده فروشان مواد مخدر توسط نیروهای امنیتی جمع آوری گردید.

وی گفت: از نزد این افراد ۶۰۰گرام مواد مخدر وتعدادی سلاحهای سرد به دست آمده است.

این درحالیست که هفته گذشته بیش از ۱۵۰ تن از افراد ولگرد از سطح شهرهرات توسط نیروهای امنیتی جمع آوری شدند.

بیشتر بخوانید  تلاش برنامه غذایی جهان برای افزایش کمک های مالی به سیلاب‌زدگان در افغانستان
همرسانی کنید!