15 حوت 1398 - همه اخبار, سياسی

برگزاری جلسۀ کابینه تحت ریاست رییس جمهور غنی

برگزاری جلسۀ کابینه تحت ریاست رییس جمهور غنی

آریانا نیوز: جلسۀ کابینه تحت ریاست محمد اشرف غنی رییس جمهوری اسلامی افغانستان پس از چاشت روز گذشته در قصر چهارچنار ارگ برگزار گردید…

در این جلسه، ابتدا رییس جمهور غنی مراتب همدردی خویش را با شهروندان و دولت های چین، ایران و ایتالیا که از شیوع ویروس کرونا در کشورهای شان بیشتر متاثر گردیده اند، ابراز نمود.

همچنان رییس جمهور از فعالیت های وزارت صحت عامه کشور در جهت اتخاذ تدابیر لازم و پیشگیرانه غرض جلوگیری از شیوع این ویروس در کشور و از امارت متحده عربی بخاطر کمک کیت های تشخیص ویروس کرونا، اظهار امتنان کرد.

وی افزود که جهت اتخاذ تدابیر احتیاطی و جلوگیری از شیوع این ویروس؛ لازم است تا شهروندان کشور طبق رهنمایی هائیکه از طرف وزارت صحت عامه به هموطنان صورت گرفته است، عمل نمایند و تمامی نهادهای دولتی به ویژه وزارت های مالیه، امور خارجه، معارف، تحصیلات عالی، حج و اوقاف، اطلاعات فرهنگ، امور مهاجرین و عودت کننده گان و اداره ارگان های محلی در این راستا با وزارت صحت عامه همکاری همه جانبه نموده و غرض مبارزه و جلوگیری از سرایت این ویروس؛ تدابیر جدی را در بنادر کشور روی دست گیرند.

طبق اجندا؛ وزیر عدلیه طرح قانون استملاک زمین های مسیر پایپ لاین گاز پروژه تاپی (TAPI) را به جلسه ارائه نمود که در پرنسیب مورد تصویب قرار گرفت.

متعاقباً، وزرای عدلیه و تحصیلات عالی طرح تعدیل و ایزاد در برخی از مواد قانون تحصیلات عالی ملکی را به جلسه مطرح کرد که مورد تصویب قرار گرفت.

به همین ترتیب وزیر عدلیه طرح قانون تنظیم امور ملکیت های وقفی را به جلسه ارائه کرد و کابینه طرح قانون متذکره را نسبت نواقص متعدد شکلی و محتوایی مورد تصویب قرار نداده، وزارت های عدلیه و ارشاد، حج و اوقاف را موظف نمود تا این طرح را مورد بازنگری قرار داده، دوباره به کمیته قوانین مطرح و در جلسات بعدی کابینه ارائه گردد.

بیشتر بخوانید  واکنش مقامات طالبان به اظهارات اخیر وزیر دفاع پاکستان

در ادامه جلسه؛ طرح قانون اداره عالی بررسی توسط وزیر عدلیه به جلسه مطرح شد و کابینه آن را در پرنسیب مورد تصویب قرار داده، وزارت عدلیه را موظف نمود تا طرح ارائه شده به جلسه کابینه را تحت نظر معاون دوم ریاست جمهوری با در نظر داشت نظریات رییس کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی و سرپرست ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری، تصحیح و نهایی سازند.

همچنین، وزیر عدلیه طرح لغو برخی از احکام مواد قانون پولیس، طرح قانون کادر علمی – تخصصی طبی، طرح قانون رسانه های همگانی، طرح مقرره اعاده دارائی های غیر قانونی ناشی از جرایم فساد اداری و طرح تعدیل و لغو برخی از مواد قانون تنظیم ترانسپورت جاده را به جلسه ارائه کرد که طرح های متذکره مورد تصویب کابینه قرار گرفت.

متعاقباً؛ سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ؛ پیشنهاد انتقال دو عراده گادی مربوط اعلیحضرت امان الله خان به کشور سویدن را جهت ترمیم به جلسه ارائه نمود که مورد تصویب قرار گرفت.

در ادامه، سند اهداف انکشاف پایدار افغانستان (۲۰۱۵ – ۲۰۳۰) از سوی وزیر اقتصاد به جلسه مطرح شد که در پرنسیب مورد تصویب قرار گرفت.

به تعقیب آن، معین امور زمینداری وزارت شهرسازی و اراضی پانزده مورد پیشنهاد مبنی بر انتقال حق استفاده زمین های دولتی را به تعدادی از نهاد های دولتی؛ جهت ایجاد تأسیسات چون اعمار شهرک شهدا و معلولین و شهرک ها در ولایات هرات، فاریاب و لوگر، اعمار و توسعه پوهنتون های ولایت بامیان، پکتیا و پروان و اعمار برخی تاسیسات زیربنایی در ولایات مختلف کشور، به جلسه مطرح نمود.

بیشتر بخوانید  ابراز امیدواری سهیل شاهین به لغو تحریم‌های امریکا علیه حکومت طالبان

کابینه انتقال حق استفاده زمین های متذکره را به استثنای مواردیکه به منظور اعمار شهرک ها در نظر گرفته شده مورد تصویب قرار داده، ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری را موظف نمود تا اسناد مرتبط به پیشنهاد های انتقال حق استفاده زمین برای اعمار شهرک ها را مورد غور مجدد قرار دهد.

در اخیر جلسه، معین سیاسی و سرپرست وزارت امور خارجه (۱۰) مورد معاهدات بین المللی را به جلسه مطرح که از جمله (۶) مورد آن تصویب گردید.

همرسانی کنید!