برگزاری جلسه کابینه تحت ریاست رئیس جمهوری اسلامی افغانستان

برگزاری جلسه کابینه تحت ریاست رئیس جمهوری اسلامی افغانستان

آریانا نیوز: جلسه کابینه با اشتراک اعضای کابینه و والیان کشور از طریق ویدیوکنفرانس در ارگ ریاست جمهوری برگزار شد…

به نقل از ارگ، در این جلسه ابتدا رئیس جمهور غنی و اعضای کابینه از برگزاری موفقانه لویه جرگه مشورتی صلح که ممثل ظرفیت و اجماع ملت در تصمیم گیری موضوعات مهم ملی و ظرفیت دولت در برگزاری جلسات بزرگ و ملی بوده و اساس آن مسوولیت پذیری و مراجعه به خواست و آرای ملت است، ابراز خرسندی نمودند.

همچنان کابینه ضمن ابراز سپاسگزاری از کمیسیون برگزاری لویه جرگه مشورتی صلح و سایر نهادها و شخصیت های ملی در تدویر موفقانه این جرگه، به ریاست ادارۀ امور هدایت داد تا کارکنان موظف این لویه جرگه را تقدیر مادی و معنوی نماید.

سپس از نیروهای امنیتی و دفاعی کشور که در تامین امنیت شهر کابل و تالار لویه جرگه مشورتی سعی و تلاش بی دریغ نمودند، قدردانی گردید و نهادهای ذیربط غرض تقدیر از آنها در ایام تجلیل از یکصد و یکمین سالگرد استرداد استقلال افغانستان، توظیف گردیدند.

جلسه کابینه از اشتراک فعال زنان در لویه جرگه مشورتی صلح؛ قدردانی نمود و اداره ارگانهای محلی را جهت توحید نظریات و پیشنهادات اعضای اشتراک کننده لویه جرگه مشورتی به اعضای کابینه غرض رسیده گی به مشکلات ولایات مربوط شان، توظیف کرد.

همچنان نهادهای ذیربط را به منظور ترتیب و ارائه گزارش از مصارف لویه جرگه مشورتی صلح به مردم و غرض صرفه جویی و نصف شدن مصارف رجال برجسته و تجدید روی سند تقنینی غرض توزیع موترهای زرهی، موظف نمود.

کابینه، کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی را جهت تعریف و تفکیک وظایف و مسوولیت های معینان و روسای مرکزی و ولایتی و تجدید نظر روی تعداد بست های فوق و مافوق خدمات ملکی در مرکز و ولایات و همچنان این کمیسیون را مبنی بر ارائه گزارش وضعیت پروسه استخدام کارکنان خدمات ملکی به جلسات کابینه، توظیف کرد.

بیشتر بخوانید  آزادی ۶۴ باشنده افغان از زندان های پاکستان

سپس در مورد انسجام یک تعداد داکتران افغان مقیم خارج کشور غرض ارائه مشوره و بحث روی پروگرام صحت و نحوه همکاری آنها معلومات ارائه شد و به وزارت مالیه مبنی بر ارائه گزارش از تعداد دستگاه های تنفس مصنوعی ثبت شده در گمرکات کشور به مقام عالی ریاست جمهوری و جلسه بعدی کابینه، هدایت صادر شد.

جلسه کابینه وزارت عدلیه و دفتر وزیر دولت در امور پارلمانی را جهت مطالبه طرح قانون تشکیلات و صلاحیت قوه قضائیه از ولسی جرگه غرض غنامندی بیشتر طرح متذکره، توظیف کرد.

کابینه، طرزالعمل تعیینات کارکنان خدمات ملکی را منحیث یک مقرره در پرنسیب تصویب کرد و همچنان به نهادهای ذیربط غرض ساده سازی فورم ارزیابی اجراات مامورین خدمات ملکی و طی مراحل بعدی مقرره مذکور؛ هدایات لازم داد.

در اخیر، کابینه طرح وزارت معارف مبنی بر آغاز دروس حضوری صنوف یازدهم و دوازدهم مکاتب دولتی، صنوف هفتم الی دوازدهم لیسه های شبانه، صنوف اول الی دوازدهم مکاتب خصوصی با در نظرداشت دستورالعمل های صحی وزارت صحت عامه را اعتبار از اول سنبله سال ۱۳۹۹ مورد تصویب قرار داد.

همرسانی کنید!