6 دلو 1395 - همه اخبار

جلسه عالی گزارش‌دهی رهبری ارگانهای تنفیذ قانون دایر شد

جلسه عالی گزارش‌دهی رهبری ارگانهای تنفیذ قانون دایر شد

آریانا نیوز: جلسه عالی گزارش‌دهی رهبری ارگانهای تنفیذ قانون توسط وزارت مبارزه علیه مواد مخدر برگزار شد.

نخست پوهنوال سلامت عظیمی وزیرمبارزه علیه مواد مخدر؛ مواد مخدر را یک چالش جهانی دانسته و روی مبارزه ملی در هماهنگی با جامعه جهانی تاکید نمود.

 

بانو عظیمی تنفیذ قانون را از مهم‌ترین بخش های مبارزه با مواد مخدر دانسته و مبارزه با این پدیده را بدون توجه به بخش تنفیذی آن هم بشکل اساسی و بدون دستگیری و پیگرد قاچاقبران بزرگ و حامیانش ناممکن بیان نمود.

 

ایشان روی بهتر شدن قانون و اسناد مربوط به مبارزه علیه مواد مخدر تاکید نموده و خواهان توجه قانونگذاران کشور به‌شکل اساسی در رابطه با این معضل بخاطر نجات افغانستان بدون در نظر داشت منافع شخصی شان شد.

 

سپس جنرال خلیل بختیار رییس عمومی پولیس مبارزه علیه مواد مخدر وزارت امور داخله صحبت نموده و روی جمع آوری معتادین مواد مخدر و اسکان آنان در یک محوطه که تحت نظارت شدید امنیتی باشد تاکید نمود.

 

جنرال بختیار گفت: تا زمانی که صاحبان زمین های که در آن کشت کوکنار می‌گیرد و حامیان آنان تحت پیگرد قانونی قرار نگیرند و زمین های شان مصادره نشود به هیچ شکل از کشت کوکنار جلوگیری کرده نمیتوانیم. ایشان علاوه نمود: جُرم کسانی که یک کیلو مواد مخدر قاچاق می‌کنند با کسانی که تُن تُن  قاچاق میکنند، در قانون یکسان پیش بینی شده است و این خود یک خلا و مصوونیت برای قاچاق‌بران بزرگ است.

 

همچنان ایشان افزود: تلاش ها وجود دارد که قطعه خاص پولیس مبارزه علیه مواد مخدر(MIO) را با قطعات خاص ادغام کنند که این یک اشتباه بزرگ با در نظر داشت توانایی و مصارفی که بالای این قطعه شده است، میباشد.

بیشتر بخوانید  ضمیر کابلوف: امریکا به دنبال انتقام از طالبان است!

 

جنرال بختیار از دستگیری پولیس و در کل نیروهای امنیتی از اول جوزای سال روان الی ماه جدی به جلسه معلومات داده افزود: طی بیشتر از 1300 عملیات؛ 1500 مظنون، 341 قاچاقبر بزرگ، 241 قاچاقبر متوسط، 941 خورده فروش، بیشتر از 551 تن مواد مخدر، 111 میل سلاح و 312 عراده موتر دستگیر و ضبط و 93 باب لابراتوارهای مواد مخدر تخریب شده است که یک رقم بی مانند در سطح جهان میباشد.

 

ایشان علاوه نمود: نظر به برآورد پولیس مبارزه علیه مواد مخدر در مدت ذکر شده ما توانستیم 116 میلیون دالر امریکایی به قاچاقبران ضربه بزنیم اما متاسفانه به اساس مشکلاتی که وجود دارد یک مقدار کم این پول به بودجه دولت میرسد.

 

آقای بختیار با انتقاد از رسانه ها گفت: همان قسمی که آنها با نشان دادن زیر پُل به دفعات، بالای ما انتقاد میکنند یکبار در شفاخانه ها و مراکز آموزش حرفه سر زده و از مسوولین و شفایاب شده گان  بپرسند که چقدر نفر تداوی شده و چه نظر در مورد مسوولین خدماتی و امنیتی دارند و آنها چه زحماتی را متحمل میشوند.

 

نماینده‌گان محکمه اختصاصی استیناف، ثارنوالی اختصاصی مبارزه علیه مواد مخدر؛ وزارت دفاع ملی، ریاست عمومی امنیت ملی، ریاست عمومی محابس و وزارت امور خارجه نیز از دست آوردها و چالش ها یاد نموده و آماده‌گی ادارات مربوطه شانرا در امر مبارزه علیه مواد مخدر ابراز نمودند.

 

قابل یادآوری است که در سراسر افغانستان 4,589 محبوس مواد مخدر وجود دارد که دولت در صدد جدا سازی این محبوسین به علت خطرناک بودن آنان از سایر محبوسین می‌باشد و تازه گی‌ها یکی از زندان‌ها را به این مهم اختصاص داده است.

بیشتر بخوانید  ابراز نگرانی پاکستان از افزایش رویداد های تروریستی در افغانستان

 

باید گفت در این جلسه که بتاریخ 3 دلو 1395 خورشیدی در وزارت مبارزه علیه مواد مخدر دایر گردید، پوهنوال سلامت عظیمی وزیرمبارزه علیه مواد مخدر، نماینده‌گان معینیت مبارزه علیه مواد مخدر وزارت امور داخله،  وزارت خارجه، وزارت دفاع ملی، محکمه و ثارنوالی اخصاصی مبارزه علیه مواد مخدر، ریاست عمومی امنیت ملی، ریاست عمومی محابس و توقیف خانه ها، محمد عثمان فروتن رییس عمومی پالیسی، خداداد وحدت رییس هماهنگی با ارگانهای تنفیذ قانون، سید نجیب الله احمدی رییس سروی وزارت مبارزه علیه مواد مخدر و سایر مسوولین اشتراک نموده بودند.

همرسانی کنید!