جزییات نشست مشترک رییس جمهور با رهبری وزارت تحصیلات عالی

جزییات نشست مشترک رییس جمهور با رهبری وزارت تحصیلات عالی

آریانا نیوز: در این نشست رییس جمهور پس از استماع گزارش چگونگی تطبیق برنامه ها، فعالیت ها و دستآوردهای وزارت تحصیلات عالی تاکید کرد که وزارت مالیه باید در راستای طی مراحل نمودن طرح استقلالیت مالی پوهنتون ها همکاری جدی نماید…

رییس جمهور محمد اشرف غنی به سلسلۀ هفتۀ تعلیمات مسلکی و تحصیلات عالی طی نشستی با رهبری وزارت تحصیلات عالی، گزارش چگونگی تطبیق برنامه ها، فعالیت ها و دستآوردهای وزارت متذکره را استماع نمود.

در این نشست که در ارگ انجام شد، وزیر تحصیلات عالی و معین آن وزارت در خصوص ایجاد ریاست خدمات محصلین، بازنگری نصاب تحصیلی، تدوین اسناد تقنینی، برنامه های سال ۱۴۰۰، تخصیص پروژه های تحقیقاتی برای پوهنتون ها، طرح استقلالیت مالی پوهنتون ها و تطبیق پروژه های این وزارت که در وزارت شهرسازی و اراضی معطل مانده اند، معلومات شان را با رییس جمهور شریک ساختند.

رییس جمهور غنی پس از استماع گزارش و معلومات متذکره، تاکید کرد که وزارت مالیه باید در راستای طی مراحل نمودن طرح استقلالیت مالی پوهنتون ها همکاری جدی نماید.

همچنان رییس جمهور در خصوص آغاز مجدد پروژه های وزارت تحصیلات عالی که در وزارت شهرسازی و اراضی معطل مانده اند، هدایت داد که وزارت های متذکره مشترکاً در راستای تطبیق پروژه های معطل شده، همکاری جدی کنند.

در اخیر این دیدار، رییس جمهور کشور بر بلند بردن کیفیت نصاب تحصیلی تاکید کرده، گفت که پوهنتون ها باید در مطابقت به نیازمندی های کشور محصلین را مورد آموزش قرار دهند. وی افزود که در سال جاری بزرگترین اولویت حکومت دیجیتال سازی است و از رهبری وزارت تحصیلات عالی خواست که در این رابطه بالای یک طرح کار نمایند.

بیشتر بخوانید  کشته شدن یک دختر نوجوان در ولایت تخار

 

همرسانی کنید!