مساعدت جاپان به آسیب دیده گان حوادث طبیعی افغانستان

مساعدت جاپان به آسیب دیده گان حوادث طبیعی افغانستان

آریانا نیوز: وزیر دولت در امور رسیده گی به حوادث از مساعدت جاپان به آسیب دیده گان حوادث طبیعی افغانستان خبر داد…

نجیب آقا فهیم، وزیر دولت در امور رسیده گی به حوادث گفت که این وزارت در همکاری با وزارت خانه های ذیربط و موسسه های امداد رسان بین المللی برای ۲۶ هزار ۵۰۰ فامیل آسیب دیده ناشی از حوادث اخیر مواد غذایی، غیر غذایی و پول نقد توزیع نموده و روند توزیع به سایر آسیب دیده ها در ولایات جریان دارد.

فهیم ضمن قدردانی از کمک های جاپان افزود مواد کمک شده این کشور شامل ۵۰۰ باب خیمه، ۱۴۱۰ تخته کمپل، ۳۸۴ تخته ترپال است که امروز ۱۴۰ باب خیمه، ۱۱۷۰ تخته کمپل و ۱۰ تخته ترپال آن تحویل این وزارت داده شد و در همکاری با سازمان مهاجرت جهانی به ولایت هلمند انتقال و توزیع می گردد.

در همین حال میتسوجی سوزکا، سفیر جاپان در کابل بیان داشت که سال گذشته کشورش مبلغ ۱۱ ملیون دالر امریکایی را به حکومت افغانستان کمک نموده که بخشی از این پول در راستای رسیده گی به آسیب دیده های حوادث طبیعی اختصاص یافته بود.

بیشتر بخوانید  گزارش تکان‌دهنده محققان درباره تخریب ده‌ها مکان تاریخی در افغانستان
همرسانی کنید!